Skip to main content

STV bygger forskningsmodul till sydpolsexpedition

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 18:07 CEST

Chilenska forskningscentret Centro de Estudios Científicos (CECs) har beställt en forskningsmodul av Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV) till ett ordervärde överstigande en miljon kronor. CECs är ett privat bolag baserat i Valdivia, Chile som ägnar sin verksamhet åt utveckling, främjande och spridning av vetenskaplig forskning. CECs forskningsområden är biofysik, molekylär fysiologi, teoretisk fysik, glaciologi och klimatförändringar. Den chilenska Sydpolsexpeditionen är ett samarbete med den chilenska marinen och Instituto Antártico Chileno (IAC) där IAC ansvarar för ledning och samordning av de vetenskapliga aktiviteterna på chilenska Antarktis.

Det chilenska forskarlaget består av glaciologer, vetenskapsmän och geofysiker. Det grundläggande syftet med att installera forskningsmodulen är att samla in data och spår av gaser och aerosoler från atmosfären. Forskningsmodulen utrustas med fasta möbler, toalett, dusch, matsal, snösmältare, sängar, höga justerbara stativ och förankringsvajrar. Energiförsörjningen av modulen ges av fyra vindkraftverk och två solpaneler som monteras på sidan och taket.

STV kommer att leverera ut forskningsmodulen i november där den fraktas med båt till Chile, lastbil till Punta Arenas och flygs ut med ett ryskt fraktplan från chilenska staden Punta Arenas till centrala Antarktis. Därefter transporteras den på släde med bandvagn till latitud 85°S/longitud 87,5°W på sydpolen. Vid transportillfället har forskargruppen en färd på 260 mils terrängkörning i mycket sträng kyla, cirka -45 grader.

 -Det här är ett bra exempel på industriellt samarbete inom Norrlandsindustriers koncern, där Berco Produktion tillverkar skalet till modulen och där Scandinavian Terrain Vehicles AB utrustar, monterar och slutför forskningsmodulen, säger Jim Wallström VD på Scandinavian Terrain Vehicles AB.


STV’s verksamhetsområde innefattar tillverkning av nya bandvagnar, uppgradering av bandvagnar, uthyrning av bandvagnar samt påbyggnader såsom fasta flak, kranar och lastväxlare. STV konstruerar och bygger bandvagnar till alla verksamheter där det finns behov av terränggående fordon. Elkraftindustrin, olja och gas, prospektering, logistik, räddningstjänster är bara några exempel. 

Våra bandvagnar tillverkas i Skellefteå och man kan säga att STV är ett lokalt företag i en marknadsnoterad koncern.

Visste du att... 
...vi på STV (tidigare inom Berco) levererat specialanpassade bandvagnar med påbyggnader sedan 1986.
… vi har ett långt och nära samarbete med BAE Systems Hägglunds AB.
… vi har levererat bandvagnar till världens alla hörn, inklusive ett flertal polarexpeditioner, energibolag, sjukvårds-, räddnings- och forskningsorganisationer m.fl.
… hemligheten bakom vår höga kvalitet till stor del ligger i gedigen konstruktionskunskap, noggrant komponenturval och minutiösa produktionskontroller.
… vi ger dig miljöfördelar genom bl.a. produkter med bra bränsleekonomi och lågt marktryck.

Med en passion för teknologi, en gedigen förståelse för affärer samt en produktutveckling som sammanför produktivitet, ergonomi samt tunga miljöfrågor till knivskapa konkurrensfördelar, utökar vi ständigt möjligheterna för din verksamhet!

STV är ett helägt dotterbolag till Norrlandsindustrier AB (publ).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy