Skip to main content

Gävle får fyra nya byggnader miljöcertifierade enligt GreenBuilding

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2013 09:58 CEST

Gävle får fyra byggnader miljöcertifierade enligt GreenBuilding. Byggnaderna som tilldelas certifikatet är Gävle Teater, Sjömanskyrkan, Hedesunda Centralskola och Skogmursskolan. Bakom det omfattande arbetet som har möjliggjort GreenBuilding-certifieringen ligger Gavlefastigheter i samarbete med Schneider Electric.

Gavlefastigheter äger och förvaltar cirka 400 byggnader i Gävle. Bolaget är kommunalägt men byggnaderna används av såväl näringsliv som kommunala verksamheter. Bolaget arbetar aktivt för att bli ett miljövänligt fastighetsbolag och således bidra till en hållbar framtid.

Samarbetet mellan Gavlefastigheter och Schneider Electric, som nu utmynnar i fyra GreenBuildning-certifikat, inleddes 2007. Sedan dess har byggnaderna genomgått omfattande åtgärdsprogram i form av bland annat installationsåtgärder och bättre energistyrning.

EPC-projektet (Energy Performance Contracting) har resulterat i stora besparingar i form av både energi och pengar.

2012 var den totala besparingen cirka 8 GWh i uppmätt energi (värme och el), vilket motsvarar drygt 7 miljoner kronor mätt i dagens energipriser. Fullt färdigt projekt beräknas ge en total besparing på drygt 10 GWh.

Förutom besparingar i kronor och ören kan Gavlefastigheter räkna hem vinster i form av en bättre utbildad och rustad organisation. Omfattande satsningar har gjorts på personalen i form av individuella utbildningsprogram och finslipning av rutiner och arbetssätt. Satsningen på organisations- och verksamhetsutveckling inom EPC-projektet har varit av lika tung vikt som energibesparingsdelen.

-  En viktig del i samarbetet med Schneider Electric har varit den löpande utbildningen av vår personal. Vi vet nu hur vi ska hantera våra fastigheters energiförbrukning på bästa möjliga sätt och tack vare samarbetet har vi idag kunnigare och mer engagerade driftpersonal än tidigare, säger Ola Falk, Driftchef Gavlefastigheter.

Gavlefastigheter har som mål att GreenBuilding-certifiera minst fem fastigheter per år.

-  Gavlefastigheter är en föregångare när det gäller satsningar på smart energihantering. Vi ser GreenBuildning-certifieringen av deras fyra byggnader som ett bevis på att vi har kunnat hjälpa dem på bästa möjliga sätt och ser fram emot fler milstolpar i vårt samarbete, säger Therése Hindman Persson, VP Professional Services, Schneider Electric Buildings.

Tidigare har Schneider Electric energieffektiviserat Gävle stadshus. Det projektet gav en 30-procentig energibesparing och Gävle stadshus GreenBuilding-certifierades.

Om GreenBuildning

En byggnad kan få miljöcertifieringen GreenBuilding när energiförbrukningen har sänkts med 25 procent jämfört med tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler. Bakom certifieringen står Sweden Green Building Council.


För mer information:
Ola Falk, Driftchef Gavlefastigheter
Telefon: 026-17 82 14
E-post: ola.falk@gavlefastigheter.se

Charlotta Målargård, kommunikationschef Schneider Electric Sverige AB
Mobil : 073 809 30 61
E-post: charlotta.malargard@schneider-electric.com

Therése Hindman Persson, VP Professional Services, Schneider Electric Buildings
Mobil: +46 703 628 300
E-post: therese.hindman.persson@schneider-electric.com   
Om Gavlefastigheter
Gavlefastigheter är ett helägt kommunalt bolag. Vi äger och förvaltar fastigheter för såväl näringsliv som kommunala verksamheter. De flesta som bor i Gävle kommun nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. Man kanske lämnar sitt barn på en förskola, lånar böcker i ett bibliotek eller spelar innebandy i en sporthall. Våra 400 byggnader används för såväl studier och arbete som fritid och samhällsservice.  Vi är 58 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa trygga och trivsamma miljöer för våra hyresgäster. Gavlefastigheter vill givetvis bidra till ett hållbart Gävle. Vi arbetar aktivt med att minska vår energianvändning och vill minimera våra fastigheters negativa miljöpåverkan. Vårt mål är att minska energianvändningen i våra fastigheter med 10% till 2014 och med 20% till år 2020. Läs mer om oss på www.gavlefastigheter.se


Om Schneider
ElectricSchneider Electric är en global energispecialist med fler än 140 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, säkerhet, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2012 uppgick försäljningen till 24 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft. Läs mer på: www.schneider-electric.com/se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy