Skip to main content

Lundafastigheter slår energimålen i EPC-projekt

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 08:30 CEST

Tillsammans med Schneider Electric har Lundafastigheter energieffektiviserat en stor del av sitt fastighetsbestånd. Genom ett EPC-projekt har energiåtgången för värme sänkts med hela 29 procent och energikostnaderna har samtidigt minskat med cirka 13 miljoner kronor per år. Därmed har Lundafastigheter överträffat de högt ställda målen för projektet och nu går man vidare för att Green Building-certifiera ett flertal byggnader.

Som ett led i Lunds kommuns miljöarbete har kommunägda Lundafastigheter genomfört ett omfattande energisparprojekt i 101 fastigheter. Det handlar om bland annat kontors- och förvaltningsbyggnader, skolor, idrottsanläggningar med en yta på cirka 300 000 kvadratmeter.

Målen för projektet var att sänka energikostnaderna, reducera koldioxidutsläppen och höja energikompetensen internt för att få medarbetarna att tänka kring möjliga energivinster i sitt dagliga arbete. Specifikt var kommunens mål att minska den totala energiförbrukningen med 15 procent i hela fastighetsbeståndet till 2010. Resultatet landar nu på 20 procent.

- Vi har nått ett bättre resultat än vi trodde, både för beståndet som helhet och för de 101 fastigheter där vi har genomfört stora energiinsatser. Målsättningen för dessa fastigheter var bland annat att sänka energiförbrukningen för värme med 27 procent och det överträffade vi med 2 procentenheter. De goda resultaten och de stigande energipriserna gör att vi kan räkna hem investeringen på kortare tid än beräknat, säger Jan-Christer Sandh, fastighetschef på Lundafastigheter.  

Förutom rena ekonomiska besparingar medför energiprojektet stora miljövinster, bland annat minskade koldioxidutsläpp med cirka 4300 ton årligen och en kraftig reducering av svavelutsläppen.

Projektet bygger på den så kallade EPC-modellen, Energy Performande Contracting, vilket innebär att Schneider Electric har kartlagt sparpotentialen och sedan utfört åtgärder med resultatgaranti.

- EPC är en effektiv modell för att komma igång med energiprojekt och faktiskt vara garanterad stora besparingar. Vi har liknande samarbeten i ett 30-tal kommuner, säger Ulf Petersson, affärsutvecklare på Schneider Electric.   

Åtgärdsprogrammet för Lundafastigheter har bland annat omfattat uppgradering av klimatsystem. Vidare har oljepannor ersatts med värmepumpar och pellets- eller biobränsleanläggningar samtidigt som energisparande belysning, duschar och tappvatten har installerats.

Nästa steg i energiprojektet är att ansöka om Green Building-certifiering för ett flertal av de byggnader som har energieffektiviserats.  

- Att gå vidare med ansökningar om Green Building-certifiering känns väldigt tillfredsställande. Det är en viktig milstolpe, även om vi fortsätter jaga energitjuvar i hela beståndet, säger Jan-Christer Sandh.

En byggnad som certifieras enligt energiklassningssystemet Green Building ska bland annat ha sänkt energiåtgången med minst 25 procent. I dag finns det cirka 160 byggnader i Sverige som är klassade enligt Green Buildings krav.

För mer information:
Mattias Fredriksson, marknadschef, Schneider Electric Building Business
Telefon: 08-775 27 10
E-post : matts.lager@buildings.schneider-electric.com            

Ulf Petersson, affärsutvecklare, Schneider Electric Buildings Business
Telefon: 070 53 07 609
E-post: ulf.petersson@buildings.schneider-electric.com   

Jan-Christer Sandh, fastighetschef Lundafastigheter
Telefon: 0734-48 53 20
E-post: jan-christer.sandh@lund.se

 

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.