Skip to main content

Örebro gör rekordsatsning på energisparprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 14:53 CET

Örebro gör en storsatsning på energibesparing i kommunens fastigheter. Genom att starta landets största energisparprojekt sänker Örebro kommun energinotan med över 20 procent och får på så sätt nya medel som bland annat ska användas för bättre fastighetsunderhåll.
- Satsningen ger en garanterad energi- och kostnadsbesparing och medför samtidigt stora miljövinster genom minskade utsläpp av växthusgaser, säger Örebro kommuns fastighetschef Mats Brantsberg.


Energisparprojektet bygger på ett omfattande åtgärdspaket i 97 fastigheter, omfattande omkring 400 byggnader med sammanlagt 420 000 kvadratmeter yta - bland annat skolor och förskolor, idrottsanläggningar, badhus, vårdboenden, kulturbyggnader samt kontors och förvaltningsbyggnader.

- Projektet är budgeterat till 157 miljoner kronor och är därmed det största kontraktet inom Energy Performance Contracting i Sverige. En avgörande faktor är att vi garanterar lönsamheten och en positiv resultatpåverkan i projektet redan från starten, säger Ola de Freitas, projektansvarig vid TAC Svenska AB.

Garanterad besparing
Energisparprojektet, som bygger på avtalsformen Energy Performance Contracting (EPC), kommer att ge Örebro kommun en garanterad besparing på mer än 20 procent av nuvarande energikostnad. Kommunen satsar totalt 120 miljoner kronor och räknar därutöver med att få statliga bidrag med upp till 30 procent för energiinvesteringar i offentliga lokaler.

- Genom denna storsatsning tar Örebro täten bland Sveriges kommuner i fråga om energibesparing på fastighetsområdet. Kommunen kommer i princip helt att avveckla oljeanvändningen och samtidigt uppfylla samtliga idag kända framtida utsläppskrav inom EU, säger Arne Hermansson, ansvarig för energisparprojektet vid Örebro kommun.

EPC-projektet innehåller i första hand uppgradering, justering eller utbyte av värme- och ventilationssystem samt styr-, övervaknings- och mätningsutrustning. Dessutom kommer 20 oljepannor att ersättas med bland annat värmepumpar och pellets-/ biobränsleanläggningar samtidigt som belysning, tappvatten och duschar regleras eller byts ut mot moderna energibesparande typer.

- Genom projektet kommer kommunfastigheter att uppfylla EUs krav för energicertifiering. Projektet kommer att slutföras 2008 men innehåller garanti- och prestandaavtal som sträcker sig fram till och med 2011. Utöver fastighetstekniska uppgraderingar omfattar projektet även ett omfattande utbildningspaket för ett 60-tal medarbetare inom kommunfastigheter, säger Arne Hermansson.

Uppnår miljömål
Inledningen till EPC-projektet var en analys och förstudie som TAC gjorde våren 2005 och som pekade på betydande möjligheter till energibesparingar.
- För kommunen innebar de stigande energikostnaderna att budgeten för fastighetsunderhåll minskade undan för undan.

Vi hamnade i en negativ kostnadsspiral och såg i TACs koncept EPC en möjlighet att vända utvecklingen. Genom en kraftig satsning på energisparåtgärder och utbyte av direktverkande el och fossila bränslen mot fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen får vi väsentligt sänkta energikostnader och bidrar till att kommunen uppnår sina miljömål, säger Mats Brantsberg. Detta innebär bland annat att koldioxidutsläppen från de objekt som ingår i projektet årligen beräknas minska med 36 procent (3600 ton), samtidigt som utsläppen av svaveldioxid minskar med 25 procent (750 kg/år) och kväxeoxiderna med 24 procent (1950 kg) per år.

- I ett nationellt perspektiv finns stora energi- och kostnadsbesparingar att göra för kommuner och andra större fastighetsägare. Genom vårt garantiåtagande gör EPC det lätt för politiker och andra beslutsfattare inom fastighetsbranschen att ta ett helhetsgrepp på en stor del av energi- och miljöfrågan, säger Ola de Freitas.     

För mer information:
Mattias Fredriksson, marknadschef, Schneider Electric Buildings Business
Telefon: 040-31 68 03
E-post: mattias.fredriksson@buildings.schneider-electric.com

Ola de Freitas, affärsutvecklare Energy Solutions, Schneider Electric Buildings Business
Telefon: 08-775 27 23
E-post: ola.defreitas@buildings.schneider-electric.com

Mats Brantsberg, fastighetschef, Örebro kommun
Tel: 019 – 21 11 09, 070 – 288 31 42
E-post: mats.brantsberg@orebro.se

Den 1 oktober 2009 bytte TAC namn till Schneider Electric. Inom Buildings Business erbjuds utökade möjligheter för energieffektivisering, fastighetsdrift och säkerhet med larm-, passer- och kamerasystem.

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.