Skip to main content

Schneider Electric lanserar nytt grönt koncept för maskinstyrning

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 13:44 CEST

Den globala energispecialisten Schneider Electric lanserar MachineStruxure, ett nytt koncept för effektiv maskinstyrning och energianvändning. MachineStruxure är ett system som gör det möjligt för maskintillverkare att uppfylla sina automationsbehov, möta ökade krav på energieffektivisering och påskynda utvecklingen av nya maskiner från idé till färdig produkt med upp till 50 procent.

MachineStruxure är ett komplett system som möjliggör energieffektiv, flexibel och skalbar maskinstyrning. Konceptet, som innefattar såväl produkter, lösningar, färdiga maskinfunktioner och tjänster, är utvecklat för att förenkla och förkorta konstruktionstiden för maskintillverkare och därigenom bidra till en större energi– och kostnadseffektivitet.

Tidsåtgången för installation, konstruktion, programmering och idrifttagning kan förkortas med upp till 50 procent tack vare en användarvänlig och intuitiv mjukvara och testade, validerade och dokumenterade arkitekturer och färdiga funktionsblock.  Programvaran gör det dessutom lättare för maskinbyggare att snabbt anpassa sig till nya marknader och behov och skapa konkurrenskraftiga slutprodukter.

– Idag ställs stora krav på att system för maskinstyrning ska ha hög flexibilitet och kunna anpassas till flera olika tillämpningar och maskiner. MachineStruxure ger våra kunder möjlighet att snabbare leverera användarvänliga produkter till sina slutkunder och på så sätt öka lönsamheten och konkurrenskraften, säger Eva Ellerud, Schneider Electric.

MachineStruxure integrerar hård- och mjukvara i hela maskinen och arkitekturen omfattar lösningar, inbyggd intelligens i produkter, innovativa inkopplingslösningar samt enkla manualer för hela lösningar. Systemet möjliggör styrning med både styrsystem/ PLC-system och med styrkort monterat i en produkt (display, frekvensomvandlare eller servosystem). Schneider Electric erbjuder experthjälp vid konstruktion av maskiner och support under hela maskinens livscykel, från konstruktion och utveckling till drift och underhåll. I konceptet ingår också tillgång till expertis kring hur man skapar användarvänliga operatörsgränssnitt med hjälp av ett brett urval av displayer.

Med hjälp av modern teknik kan man skapa maskiner med högre prestanda och genom att använda servosystem och synkrona motorer samt frekvensomvandlare för att styra motorerna, är stora besparingar möjliga. Genom energieffektivisering och grön automation kan man minska driftskostnader avsevärt.  Genomsnittsindustrin kan minska sin energiförbrukning med omkring 10 till 20 procent.  MachineStruxure är en byggsten i EcoStruxure, som är Schneider Electrics arkitektur för effektivare energianvändning, och består av produkter, system, lösningar och tjänster. Schneider Electric är ledande inom energieffektivisering och maskinautomation och har omfattande erfarenhet av att leverera innovativa lösningar för alla typer av applikationer.

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy