Skip to main content

Schneider Electric presenterar EcoStruxure™ - ett integrerat system för energistyrning

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 13:54 CET

Med energistyrningssystem EcoStruxure™ kombinerar Schneider Electric sin fackkunskap inom områdena eldistribution, datacentraler, industriautomation, fastighetsautomation och övervakning för intelligenta energistyrningslösningar. Därmed blir det möjligt för en verksamhet att optimera energieffektiviteten i alla led.

– Okoordinerade försök att på komponentnivå lösa energistyrningsfrågorna med olika företagsfunktioner utan någon heltäckande plan kan faktiskt begränsa ett företags förmåga att uppnå effektivitetsmålen, säger Aaron Davis, Chief Marketing Officer, Schneider Electric. Genom att erbjuda våra kunder tydliga och omfattande system som kan användas i viktiga delar av verksamheten och i viktiga applikationer tänker vi öka effektiviteten och stärka företagens förmåga att synliggöra dolt energispill och hjälpa dem att göra något åt det.

Kapacitetsbegränsningar, försämrad effektivitet på grund av dåligt utformade system, brist på standardisering, liten användning av energi från förnybara källor samt konflikter mellan generell och lokal energipolitik är några av de faktorer som bidrar till de energihinder som företagen står inför. Med EcoStruxure kan Schneider Electric utnyttja sin höga kompetens och erbjuda kunderna lösningar för alla nivåer av deras energianvändning.

EcoStruxure vilar på två grundprinciper:
För det första baseras EcoStruxure på ett stort antal specialinriktade applikationer inom fem fackkunskapsområden som är nödvändiga för att lösa energiekvationen:
- Eldistribution – kompletta energistyrningslösningar för inrättningar, fabriksanläggningar och stora arbetsplatser som ger en effektiv, säker och pålitlig elförsörjning.
- Datacentraler – APC:s (som ägs av Schneider Electric) prisvinnande system InfraStruxure™ för datacentraler är modulbaserat och skalbart för att optimera energianvändningen och kylningsmöjligheterna samtidigt som ineffektivitet orsakad av överinvesteringar minimeras.
- Industriautomation – automationslösningar som riktas till industri- och infrastrukturföretag eller maskintillverkare med inriktning på flexibilitet, skalbarhet och prestanda och på att produkterna ska vara lätta att använda.
- Fastighetsautomation – lösningar som minskar installations- och driftskostnaderna med hjälp av realtidsstyrning av temperatur, belysning och jalusier.
- Övervakning – i systemet ingår även Pelco (ägt av Schneider Electric), som bidrar med branschledande teknik när det gäller åtkomstkontroll, intrångsdetektering och videoövervakning för att minimera kostnaderna och effektivitetsförlusterna på grund av oplanerad stilleståndstid. Pelco erbjuder också omfattande riskanalyser.


För det andra kan EcoStruxure koppla samman dessa fem områden i ett öppet och flexibelt ekotekniksystem som använder IP- och webbtjänster, vilket gör det möjligt att koppla ihop specialinriktade applikationer när som helst, på rätt nivå.

– Schneider Electric har en mycket enkel vision för EcoStruxure. Den handlar om att leverera intelligenta, integrerade lösningar som gör energi säker, pålitlig, effektiv, produktiv och grön, säger Aaron Davis, och som ska komma våra kunder till nytta.

Med EcoStruxure kan företagen förvänta sig bättre resultat och driftsförbättringar, eftersom all energianvändning blir synlig och kan styras i realtid. Det blir också möjligt att låta videoövervakning ingå i alla applikationer, vilket förbättrar säkerheten och samtidigt sänker driftskostnaderna. Alla former av energispill – från elektricitet och vatten till mekanisk och mänsklig – kan fångas upp och minskas för att öka effektiviteten.

Genom att utnyttja Schneider Electrics erfarenhet av arbetsprocesser inom fastigheter, datacentraler, industri och infrastruktur, har EcoStruxure blivit det ideala verktyget för modifiering av alla typer av affärsprocessor i realtid i nära samordning med energitillförseln.

Schneider Electric kommer under 2010 fortlöpande att erbjuda EcoStruxure i olika varianter och även utbildning om systemet.

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera