Skip to main content

Vården efterfrågar bättre säkerhet

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2012 14:05 CEST

Anställda inom svensk vård och omsorg är missnöjda med inomhusmiljön. Dålig luft och en osäker arbetsmiljö påverkar arbetsinsatsen och leder till oro, huvudvärk och stress. Samtidigt finns det ingen ljusning i sikte; fastighetsägarna planerar förbättringar på helt andra områden.  Det visar rapporten Inomhusmiljön på svenska arbetsplatser från Schneider Electric. 

När vård- och omsorgsanställda ombeds prioritera de viktigaste aspekterna av inomhusmiljö kommer bra luft på första plats. Likadant ser det ut i resten av branscherna. Det som skiljer vård och omsorg från andra branscher är att trygghet kommer på andra plats.

Tre av tio som arbetar inom vård och omsorg uppger att de är rädda på jobbet en gång i veckan eller mer och så många som tio procent upplever att de blir hotade på jobbet lika ofta. Det är främst kameraövervakning, överfallslarm och inpasseringssystem som skulle få vård- och omsorgsanställda att känna sig tryggare på sina arbetsplatser.

 – Sjukvården speglar samtiden i allmänhet, där det finns en större otrygghet idag jämfört med bara för några år sedan. Anställda oroar sig för sin egen säkerhet, men också för patienternas. Det är givetvis olyckligt att de arbetar under sådana förhållanden, särskilt eftersom det finns hjälpmedel. Bland annat går det att ha uppsikt över allt från att folk tvättar händerna till var nyfödda bebisar befinner sig. Det går också att övervaka sådana saker som att reservkraften fungerar och att förebygga brand genom proaktivt underhåll, säger David Nicholl, VD Schneider Electric Sverige.

Rapporten Inomhusmiljön på svenska arbetsplatser har även kartlagt de fastighetsansvarigas investeringsplaner för 2012. Inom vård och omsorg kommer det först och främst att satsas på ventilation och värme. Säkerhet kommer dock sist på investeringsplanerna. Anledningen till att fastighetsförvaltarna felprioriterar är att få har utvärderat hur de anställda upplever miljön. Fyra av tio har inte gjort någon utvärdering alls. 

Tre av tio vård- och omsorgsanställda anser att inomhusmiljön är dåligt anpassad för verksamheten. 43 procent kan heller inte påverka inomhusmiljön alls, även det en siffra som är högre jämfört med andra branscher. Detta leder till att så många som varannan lider av huvudvärk och dålig koncentrationsförmåga och 34 procent känner sig stressade på grund av den dåliga inomhusmiljön. 

 – Bra företagsledare inser vilket resursslöseri missnöjda medarbetare är. En bra inomhusmiljö leder till friskare och mer effektiva medarbetare, och det finns därmed stora ekonomiska vinster för företagen att göra på att förbättra inomhusmiljön, säger David Nicholl, VD Schneider Electric Sverige.

Fakta om Schneider Electrics rapport ”Inomhusmiljön på svenska arbetsplatser”: 

  • 1240 svenskar som arbetar inomhus i kategorierna utbildning, vård & omsorg, kontor, butik och industri har besvarat en enkät om hur de upplever inomhusmiljön på sin arbetsplats
  • 100 ansvariga för inomhusmiljön på fastighetsbolag som förvaltar kommersiella fastigheter har intervjuats i telefon om sitt företags prioriteringar och arbete med inomhusmiljön

 

För mer information:

Charlotta Målargård, kommunikationschef Schneider Electric Sverige AB

Mobil : 073 809 30 61

E-post: charlotta.malargard@schneider-electric.com

För mer information om undersökningen:

Emma Nordenstaaf, Spotlight PR

Mobil: 0704 29 99 59

E-post: emma.nordenstaaf@spotlightpr.se

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med fler än 130 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, säkerhet, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2011 uppgick försäljningen till 22,4 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft. Läs mer på: www.schneider-electric.com/se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera