Skip to main content

Finns ditt nästa jobb hos något av företagen i Mjärdevi Science Park?

News   •   Oct 19, 2012 11:46 CEST

Mjärdevi Science Park i Linköping startades 1984 och rymmer nu cirka 260 företag och 6 000 personer.

Profilområden:

  • Mobile Broadband
  • Automotive Safety
  • Image processing and Communication

Dessutom finns många företag inom Software and Systems Development, Sensor Technology, Cleantech och Life Science.

Mjärdevi Science Park är en professionell miljö med en stimulerande mix av olika företag och aktörer. Här finns många av de bästa i branschen, kanske landets vassaste IT-personer. Här finns avknoppningsföretag från Linköpings universitet, internationella storföretag, forskargrupper och supportaktörer. I Mjärdevi råder "open-door-policy", vilket innebär att små som stora utbyter erfarenheter och idéer, något som många gånger leder till förstärkta affärskoncept och nya projekt.

Mjärdevi Science Park är dessutom ett internationellt välkänt och mycket starkt varumärke, vilket ger en kvalitetsstämpel till de företag som finns här. Den öppna och utvecklande miljön med närhet till världsledande forskning fungerar som mötesplats för kunskap och idéer.

Många av Mjärdevi-företagen är i stark utveckling och behöver därmed fler medarbetare. Du hittar alltid de lediga jobben i Mjärdevi Science Park genom att följa den här länken.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy