Skip to main content

Kulturkrockar och hur man bedriver ett framgångsrikt HR-arbete var först ut i höstens seminarieserie om Rekrytering och Employer Branding i Mjärdevi Science Park

News   •   Aug 24, 2015 14:00 CEST

Narrative utvecklar och säljer Narrative Clip, världens minsta lifelogging-kamera som tar bilder var 30 sekund. Bolaget startade sin resa i inkubatorn LEAD i Mjärdevi Science Park år 2011. Från att ha varit ett litet Mjärdevibolag har Narrative nu tagit sig ut i världen via Kickstarter och växte med 100% i antalet anställda under både 2013 och 2014. I dag jobbar 49 personer i verksamheten. I augusti 2014 blev företaget också internationellt, då de öppnade sitt fjärde kontor i jättarnas San Francisco.

Louise beskrev på ett målande sätt vad som sker i gruppen och med kulturen under tillväxtsresans olika faser, från att ha haft väldigt lösa ramar till efterfrågan på mer struktur.

- Att bygga en bra kultur i företaget, som alla känner är rättvis och tydlig – utan att göra avkall på känslan av frihet och kreativt skapande kan vara utmanande, säger Louise Lennersten.

I samband med etableringen av USA-kontoret blev de kulturella skillnaderna än mer tydliga. Louise besökte San Fransisco och genomförde möten med flera startupbolag, däribland Prezi och AirBnB. Intrycken och insikterna blev många.

Som exempel beskriver Louise hur man i USA har en mer flexibel anställningspolitik, där du kan börja – eller sluta - på dagen. Det råder en hög prestationskultur, då din prestation avgör om du får vara kvar på jobbet eller inte. I genomsnitt jobbar amerikanerna 60 timmar per vecka. Lönerna är generellt betydligt högre. Semestern ligger på generellt på 15 dagar, men på senare tid har många bolag valt att införa obegränsad ledighet, med konsekvenser som att färre tar ledigt då ingen vill uppfattas som underpresterande eller att man är mindre engagerad eller lojal än sina kollegor. Socialförsäkringssystemet är mer begränsat, till exempel får mödrar 3 veckors betald ledighet på heltid, och mödrar och fäder tre veckor var på halvtid. På den positiva sidan upplever Louise att generositeten är större. Företagen står ofta för mat på jobbet, det är en tydligare AW-kultur där kollegor ofta går ut efter jobbet, och där man turas om att ta notan.

- Mycket av det sociala livet kretsar kring jobbet, förklarar Louise. Man umgås, tränar ihop, gör familjegrejer ihop och ses helt enkelt. I Sverige upplever jag att om vi ska ha en företagsrelaterad aktivitet efter arbetstid behöver vi planera in det rätt långt i förväg.

När man jämför med den svenska kulturen i övrigt så har vi i Sverige plattare organisationer, och mer frihet. Å andra sidan så har vi ”Jante”, som håller oss tillbaka. Vi har lägre löner, men å andra sidan mer sociala förmåner med socialförsäkring och föräldraförsäkring. Amerikanerna tycker det är orättvist, men har inte reflekterat så mycket över att det är skattefinansierat. Vi umgås inte med kollegor utanför arbetet i någon högre utsträckning – och i bästa fall blir vi bjudna på frukost och fika på kontoret, men det är ingen självklarhet.

- Det finns fördelar och nackdelar med båda delar, säger Louise. Det viktiga på Narrative har varit att få kunskap och insikter om likheter och skillnader i personalerbjudandet.

- Vi försöker att inte lägga all kraft på skillnaderna. När våra svenska medarbetare tycker att vi ska justera våra löner till de amerikanska nivåerna, frågar jag om de tycker att vi skulle justera ner dem om vi öppnar ett kontor i Sydostasien. Det sätter frågan lite i perspektiv. Samtidigt kan vi inte möta en amerikansk förväntning på att vi ska erbjuda en svensk föräldraledighetspolicy i USA där socialsystemet ser helt annorlunda ut.

Istället vill Louise få mer fokus på frågor som förenar, och att bygga en kultur som håller samman företaget känns viktigt.

- Frågar jag medarbetarna på våra olika kontor om vad som kännetecknar kulturen på Narrative får jag många gemensamma svar; roligt, kreativt, utvecklande, prestigelöst, flexibelt, engagerat, hårt arbete och gemenskap. Det är många positiva ord, men det är ett idogt arbete att förvalta detta.

Narrative mäter återkommande positiva områden istället för negativa. ”Happy-index” hos medarbetarna är en av de viktigaste och följs upp varannan månad.

- Det ger en direkt feedback på hur vi ligger till säger Louise och beskriver hur hon i sin roll som HR-chef kan planera in aktiviteter för att hålla energin och engagemanget uppe även i tuffa perioder, när arbetsbelastningen är hög eller när enskilda individer har det tufft.

- Det är ett fantastiskt roligt och givande arbete att få utveckla HR-processer som blir en viktig del i arbetet. Jag brukar säga att kulturen styr strategin. Du kan ha hur bra strategier som helst, men utan en bra kultur och människor som förenas i gemensamma värderingar och i samma målbild, så blir det inte mycket av dem. Kulturen är oerhört viktig för företagets framgång!

Louise framgångstips

  • Anställ personligheter med rätt grundkompetens
  • Anställ utanför din komfortzon
  • Våga vara annorlunda – gör inte som alla andra
  • Streta inte mot skillnader och låt det finnas sub-kulturer
  • Förena genom intressanta uppgifter
  • Våga flexibilitet och eget ansvar
  • Ha kul på jobbet!

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy