Skip to main content

Mjärdevi Frukost med IT-talang 2012

News   •   Oct 18, 2012 10:38 CEST

Vid Mjärdevi Frukost den 18 oktober redovisade SKILL  undersökningen IT-talang 2012 som handlar om den långsiktiga kompetensförsörjningen ur både ett arbetsgivar- och ett studentperspektiv. Bland mycket annat kan konstateras att arbetsgivarvarumärket är mycket viktigt för att man ska framstå som en attraktiv arbetsgivare. Studenter efterfrågar också i stor utsträckning kultur, värderingar och kompetent ledning. Att företaget arbetar med teknik i framkant gör det också mer intressant.

För många studenter blir frågan om företaget vill bidra till ett bättre samhälle allt viktigare. 6 av 10 studenter ansåg denna fråga viktig medan bara 4 av 10 företag ansåg det viktigt.

Bland de mest attraktiva arbetsgivarna ligger Google, Ericsson och Microsoft i topp, men det finns också mycket starkt lokalt stöd för olika lokala företag.

Vid den efterföljande paneldebatten med representanter för konsultbolagen Combitech, Attentec och Cybercom ställdes bland annat frågan om man behövde profilera konsultyrket. Och svaret blev: nja.... för det är i realiteten inte så stor skillnad på arbetsuppgifter vare sig man arbetar i ett konsultbolag eller i ett produktbolag. Det upplevdes snarare som lite gammalmodigt att göra den uppdelningen eftersom ett framgångsrikt bolag i dagsläget ofta har en mix av egna anställda och konsulter. Konsulterna jobbar med andra ord ofta med produkter, och en fördel med att jobba på ett konsultbolag kan vara att man tidigare i sin karriär kommer i kontakt med de stora produktbolagen. 

Det är viktigt att fortsätta att marknadsföra regionen som ett intressant ställe att inte bara arbeta på utan även att bo och leva i. Här är det viktigt att profilera Norrkölping och Linköping tillsammans eftersom man då blir en större region och kan presentera ett större och mer akktraktivt utbud. 

Det handlar också om att tidigt motivera och intressera människor för att gå IT-utbildningar, gärna redan på grundskole- och gymnasienivå.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy