Skip to main content

Nyckeln till CMIVs framgångar: Gränslöshet

News   •   May 15, 2014 08:56 CEST

- Nyckeln till CMIVs framgångar är att vi ständigt jobbar över gränserna, förklarar CMIV:s chef Anders Persson. Vi var först i världen med att göra 3D-bilder i färg från datortomografidata av människans inre och samarbetar exempelvis med både teknisk och medicinsk fakultet vid Linköpings universitet, olika yrkesgrupper arbetar sida vid sida. Detta skapar möjlighet att styra vår forskning direkt till nytta för dem som är viktigast – patienterna.

CMIV är Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering och är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som initierats av Linköpings universitetLandstinget i Östergötland och Mjärdeviföretaget Sectra. Anders Persson var inbjuden till Mjärdevi Science Park och creActive Mjärdevi för att tala vid jubileumsårets första jubileumsfrukost den 13 maj. Under 2014 fyller nämligen Mjärdevi Science Park 30 år.

- En av fördelarna med att vi står på tre ben är att vi inte blir låsta till någon speciell enhet, säger Anders Persson. Vi kan ha både medicin och teknik i samma projekt vilket leder till ökade möjligheter. Det finns många problem i vården som vi kan omvandla till möjligheter.

Och möjligheter har verkligen redan skapats. Från det att Anders Persson för tiotalet år sedan mer eller mindre handgripligen hämtades ner från Hudiksvall till Östergötland av Sectras Torbjörn Kronander i dennes privatplan har verksamheten utvecklats från ett rum i Hus G på universitetet, över en liten skrubb på 2x2 m i kulvertplanet på Universitetssjukhuset till vad Anders Persson kallar CMIV 2.0 som ligger mitt i US vägg i vägg med röntgenavdelningen och med ett fikarum mitt i avdelningen med väggar ut mot verksamheten.

- Här möts en total blandning av folk med olika bakgrund och kunskaper och det vanligaste språket är engelska.

I maj 2015 kommer CMIV 3.0 att skapas i ett av de nybyggda husen på Universitetssjukhuset, något som Anders Persson verkligen ser fram emot.

- Våra lokaler där kommer att bli tre-fyra gånger större än idag. Vi är mycket nöjda för vi vill att företagandet finns mitt i sjukhuset. Det ställer rätt krav på forskningen där vi kan följa upp att det blir rätt mot patienternas krav. Bland annat kommer vi att ha en rejäl 3D-teater med plats för 100 sittande samt flera mötesrum.

Det är tydligt att Anders Persson är noga med att forskningen ska komma ut och att den ska komma till nytta. Man vill att tekniken ska komma ut i vården eller användas för att starta utvecklingsföretag. Många företag har startats från eller dragit nytta av CMIV:s forskning.

- Exempel på företag är Synthetic MRAMRA och SPAGO Imaging. Den medicinska visualiseringen har vi tagit fram i samarbete med Sectra. Spinoffen Visualization Table kom fram i samband med att utställningen i Norrköping skulle öppnas och man valde då att visa informationen i ett bord istället för på en skärm. Det har skrivits spaltkilometrar om detta bord, som egentligen är två: ett medicinskt som marknadsförs av Sectra och ett som används på museisidan och som marknadsförs av Visualiseringscenter CInteraktiva Institutet och CMIV.

CMIV har också flera andra företag som man samarbetar med och Anders Persson tror att man kommer att utöka dessa kontakter i framtiden. Ett problem är hur man ska kunna lagra all bildinformation eftersom CMIV samlar mer information än vad hela övriga Landstinget i Östergötland gör.

Anders Persson beskriver den fantastiska utveckling som undersökningar av kroppen har genomgått under de senaste åren.

- För länge sedan använde man sig av de mycket trubbiga metoderna luftskalle och färgskalle för att försöka diagnosticera tumörer i hjärnan.

Sedan kom Beatles. Skivbolaget EMI tjänade mycket pengar på dem och ville göra något gott för världen. De pengar de skänkt blev världens första datortomograf. På den tiden tog det sex minuter att avbilda en tunn skiva av hjärnan och 30 minuter för hela hjärnan. En helkroppsdatortomografi tog ännu längre tid, stråldosen var hög och det var viktigt att patienten var stilla under hela undersökningen vilket innebar att särskilt små barn måste sövas. Men det var ändå revolution då på sent 1970-tal.

- Redan 2012 kunde vi köra en helkropp på 2-4 sekunder. Nu i sommar kommer vi att ha en ännu snabbare maskin och kommer att kunna köra bröstkorgar på en halv sekund. När det gäller små barn behöver de inte sövas, de kan krypa på bordet eftersom undersökningen går så snabbt.

Undersökningar med flera energier ger bättre bilder och kommer till stor nytta i vården, både när det gäller uppföljningar av vårdinsatser, när det gäller att ställa diagnos och följa förändringar av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och tumörer. Dessutom kan man utifrån datortomografibilderna göra simuleringar och därmed välja ut vilken typ av behandling som kommer att fungera bäst för just den patienten.

brain- Det är mycket spännande att kunna följa hjärnans funktioner i realtid med funktionella magnetkamera-undersökningar vilket ger möjligheter kring exempelvis minnesforskning och beroendeforskning.

Ett hett forskningsområde är det bruna fettet.

- Än så länge vet man väldigt lite om det, men det verkar som om detta fett som tillverkar värme från socker har betydelse för många olika sjukdomar, bland annat diabetes.

CMIV och Anders Persson andas stolthet och oblyg självklarhet. Så sätter man också mycket höga mål för verksamheten. De mål som sattes i början av verksamheten har redan överträffats med råge. Nu återstår bara att se om man även når de senaste målen: Att få Nobelpris eller högre senast 2033… 

Mycket talar för att man lyckas.

Text: EvaMarie Törnström

Comments (0)

Add comment

Comment