Skip to main content

TeknikTisdag med Ericsson i Mjärdevi Science Park

News   •   Sep 03, 2014 11:58 CEST

De mobila näten förväntas klara av mer och mer. I dagsläget finns närmare 500 miljoner machine-to-machine-uppkopplingar över mobilnäten av olika typer. Och fler blir det. Utmaningarna förväntas bli extrema med en 100-faldig ökning av antalet uppkopplingar och trafiktillväxt i storleksordningen 50 till 100 procent. Per år.

Detta medför ett akut behov av mer bandbredd, tätare nät och bättre teknologier.

Därför jobbar Ericsson tillsammans med stora aktörer i fler internationella och gemensamma forskningsprojekt för att tillsammans skapa framtidens standard 5G.

Gunnar Bark, som är chef för Ericssons forskningsavdelningi Linköping, berättar om att Ericsson tillsammans med kunder och konkurrenter skissar på vilka krav som ska ställas på den framtida standarden, bland annat:(J

  • 1000 gånger mer datakapacitet per area
  • 10-100 gånger mer uppkopplade terminaler/devices
  • 10-100 gånger högre användardatatakter
  • 5-10 gånger kortare fördröjning (från 4G:s 5 ms ner till ca 1 ms)

- Det handlar verkligen om ett prestandasteg – ett kvantsteg – och det är just det som definierar en ny generation, säger Gunnar.

Det är inte riktigt så enkelt som att bara göra ”mer” av det gamla. I många fall måste olika och i många fall motstridiga krav och funktioner hanteras där olika ytterligheter ställs mot varandra.

- Det handlar inte heller om att omedelbart gå över till en ny standard, understryker Gunnar Bark. 5G kommer att utvecklas sida vid sida med det redan existerande 4G. Många av de 5G kraven kommer att kunna lösas genom att 4G teknologin utvecklas, och genom att dagens mobilnät förtätas med fler bassationer. 5G kommer att ge möjligheter att stoppa in nya, häftiga grejer i tight interaktion med 4G.

Vid TeknikTisdagen deltog även Erik Eriksson som är Senior Researcher på Ericsson. Han förklarade mer i detalj vilka typer av tekniska lösningar man arbetar med för tillfället när det gäller att svara upp mot de här framtida kraven gällande kapacitetshöjningar, bandbredder, duplexteknologier, multiantennlösningar och multisitefunktionalitet. Det handlar även om att bygga in API:er för att kunna skapa mera medvetna nätverk.

- Ericsson är världsledande när det gällerteknologin och testbäddar inom så gott som samtliga av dessa utvecklingsområden, understryker Erik. Därför är vi också en stark aktör i alla dessa internationella och globala projekt som nu pågår kring den kommmande 5G-standarden.

Här hittar du fler bilder från TeknikTisdagen den 2 september då cirka 150 personer lyssnade till Ericssons föredrag om 5G i creActive Mjärdevi.

TeknikTisdagar - Är du nyfiken på tekniken bakom 5G & Augmented reality & Nightvision?

ACE – Autoliv, Combitech och Ericsson samarbetar kring seminariekonceptet TeknikTisdagar – Första tisdagen varje månad, med start den 2/9, hålls ett lunchseminarium i creActive Mjärdevi kring ett specifikt teknikområde där man går lite mer på djupet.

Meningen är att dela med sig av kunskapen till; Tekniker, CTO och VD på företagen, samt Studenter på framförallt Y- och D-linjen. Givetvis är dock alla teknikintresserade varmt välkoma att vara med.

Nästa TeknikTisdag blir den 7 oktober, och då kommer Combitech att berätta om Augmented Reality.


Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy