Skip to main content

Åldrande som affärsidé

Press Release   •   Feb 09, 2011 11:42 CET

Befolkningen blir allt äldre, något som på samma gång skapar globala utmaningar och nya affärsmöjligheter. Med hjälp av olika IT-tjänster kan nämligen vård, omsorg och trygghet effektiviseras. Sture Hägglund från Santa Anna IT Research Institute berättade om detta vid "Mjärdevi Sopplunch - Möte med Santa Anna" den 27 januari 2011 i Mjärdevi Science Park.

Santa Anna IT Research Institute har funnits i Mjärdevi Science Park i Linköping sedan 1999 och har cirka 20 forskare anställda, ofta på deltid och med en fast anställning vid universitetet. Man driver forskning och deltar i nätverk inom många olika områden, bland annat det som i regeringens strategi för IT inom vård och omsorg kallas eHälsa.

- Den åldrande befolkningen är en global utmaning som samtidigt ger nya affärsmöjligheter, sade Sture. Eftersom färre yngre ska kunna ta hand om allt fler äldre blir samhällets krav på effektivisering allt högre. Dessa äldre är ofta köpstarka och har höga kvalitetskrav.

Det skapar både problem och möjligheter.

- Därför behövs nya lösningar. Ett problem speciellt för mindre företag inom området är dock att den offentliga sektorn är en svag beställare. Lösningar för äldres digitala delaktighet är samtidigt lågprioriterade på marknaden.

För att visa och utvärdera olika lösningar driver Santa Anna därför flera olika projekt inom området eHälsa.

- Ett exempel är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där vi i samarbete med vårt nationella moderbolag, Swedish ICT, arbetar med smart kommunikation med hemmet. Där handlar det om virtuell vård, smart automation, säkerhet, trygghetssystem, sociala nätverk och informationsförsörjning till vårdaktörer.

Det finns dessutom många andra IT- och visualiseringslösningar avsedda att förbättra och förenkla kommunikation människor emellan. Sture Hägglund presenterade som ett exempel på detta programmet ”Easy Reader” som sammanfattar långa och komplexa texter.  Det är främst tänkt att stötta personer med lässvårigheter. Lunchföredragets åhörare såg dock möjligheter även för personer utan lässvårigheter. Frågan var: Fungerar det verkligen?

- Ja, faktiskt, svarade Sture och visade exempel på hur texterna kunde se ut.

Mer information: Sture Hägglund, Santa Anna IT Research Institute, 013-28 14 31

EvaMarie Törnström, Mjärdevi Science Park AB, 013-20 53 59

Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy