Skip to main content

Allt fler hittar till creActive Mjärdevi

Press Release   •   May 22, 2014 05:56 CEST

Det har nu gått lite mer än ett halvår sedan creActive Mjärdevi den 13 september 2013 slog upp portarna i Mjärdevi Science Park, mitt i kärnan av världsledande företag, forskning och studenter vid Linköpings universitet.

- Resultatet har varit överväldigande positivt, säger Christoffer Rosendahl, som är creActör på creActive Mjärdevi. Fler och fler utnyttjar lokalerna för att skapa möten mellan människor av olika slag, både helt spontana och mer planerade.

creActive är nämligen något helt nytt – en arrangörsneutral multiaktivitetsarena med just syftet att skapa möten mellan nya människor.

- Just att det är ett helt nytt koncept gör att det ibland kan vara lite svårt att förklara vad creActive är, säger Christoffer. Varken studenter, organisationer eller företag är vana vid att kunna vara medskapare på sina helt egna villkor och att det dessutom kan vara kostnadsfritt.

creActive Mjärdevi är nämligen huvudsakligen finansierat av offentliga medel. Dessutom har företag gått in som samarbetspartners på olika nivåer, allt för att säkra möjligheten för att alla ska kunna utnyttja lokalerna.

- Exempelvis har sällan studenter, föreningar och nystartade företag gott om pengar, säger Christoffer. Tack vare PWYW kan de själva välja om de vill utnyttja creActives möjligheter helt kostnadsfritt eller om de har ekonomiskt utrymme för att bidra till verksamhetens utveckling.

creActive Mjärdevi har sedan årsskiftet 2013/2014 framgångsrikt provat intäktsmodellen PWYW – Pay What You Want. Det innebär att den som bokar en lokal i creActive själv väljer hur mycket man vill betala för den tid man utnyttjar lokalen. Lägsta priset är noll kronor och det finns ingen högsta gräns.

- Det här visar att våra gäster är nöja med creActive. Bland de som valde att betala för sitt utnyttjande av creActive var snittet 760 kronor till och med april månad. För de inplanerade bokningarna därefter är snittet 1 300 kronor. Dessutom har vi fått fler företag och organisationer som gått in som partners.

Fler och fler blir också bekanta med creActives koncept – att skapa öppna event dit alla är välkomna.

- I början hade vi flest bokningar på de två rum där man kan stänga om sig – Styrelserummet och Idérummet – men nu har allt fler insett nytta av att skapa öppna event som alla intresserade kan delta i. Nu gäller det mer att få fler att förstå att de öppna eventen faktiskt är öppna för alla, vi ser att en del väljer att gå förbi fastän de som sagt är hjärtligt välkomna!

- Nu hoppas vi på att ännu fler människor hittar till creActive, fortsätter Christoffer. Målet är ju att vara en brygga mellan studenter vid Linköpings universitet och det näringsliv som finns i regionen.

Här är några exempel på uppskattade event i creActives Eventarena:

·  Kick-off Venture Cup Öst
Event av InnovationskontorEtt och Venture Cup Öst med kreativa och entreprenöriella studenter och personer från innovationsstödssystemet

·  ”Alla hjärtans dag”-konferens
Konferens om framtiden hälsoutmaningar och firande av Hälsans nya verktyg 20 år. Över 200 deltagare

·  Kvinna och Ingenjör
Arrangerat av Sveriges Ingenjörer med deltagande från studenter och anställda i parken.

·  Svensk mat – Ny på landet
Ny på landet arrangerade tillsammans med Fria Läroverken en föreläsning om svensk mat. 90-talet besökare, gymnasister, några studenter och många som inte annars är i lokalerna.

·  Society quest
Arrangerat av InnovationskontorEtt. Entreprenörer, forskare och professorer träffades för att tillsammans fundera på och lösa olika problem inom miljöområdet.

·  Meet@Mjärdevi
Arrangeras en gång i månaden av Mjärdevi Science Park AB. Företagare, anställda i parken och studenter äter lunch tillsammans, nätverkar och lyssnar på intressanta föredragshållare från Mjärdevi.  Under våren 2014 har bland andra NIRA Dynamics, AMRA och Attentec varit lunchtalare.

·  NASA international Space Apps Challenge
Studenter och andra intresserad träffades under en helg i creActive för att delta i Nasa International space apps challenge.

·  LunchBeat
En timmes disco på lunchtid som blir mer och mer populärt över hela världen.

·  Nira Dynamics studentevent
Nira Dynamics anordnade ett event för tjejer på D- och Y-programmen för att få dem intresserade av företaget.

·  Entrepreneurship Challenge
Studenter från flera program på LiU deltog i en 48h-tävling och pitchade slutresultatet på creActive framför domare och publik. Mestadels studenter i publiken.

·  Frukostföreläsning med LinTek
Deltagande studenter fick reda på mer om hur arbetsgivarna tänker när de anställer nya ingenjörer. Hur går rekryteringsprocessen till? Hur använder man sociala medier när man söker jobb?

·  Utställning av CybAero
CybAero ställde ut sin UAV tillsammans med modeller och skisser av designstudenter för att visa på samarbete mellan företag och studenter.

·  Kognitionsdagen
Föreläsningar från Linköpings universitet, SEB och SAAB om kognitionsvetenskap och dess betydelse i syfte att hitta fadderföretag för kogvetutbildningen.

Statistik 1 januari – 30 april:

En stor del av det som sker på creActive är det inte möjligt att göra statistik av – det är nämligen långt ifrån alla besökare som berättar om de lyckade resultaten av möten med människor på creActive. Nedanstående siffror visar dock på en mycket positiv utveckling, och känslan är att denna utveckling håller i sig.

Öppettider drop-in: 08-16 helgfria vardagar

Antal bokningar: 232 bokningar av creActives lokaler. Det finns 355 registrerade bokare.

Antal besökare 3 mars – 30 april var 4 825 (optisk räknare sattes upp 3 mars). I snitt innebär det cirka 600 besökare per vecka, av dessa är ca 25-30 procent studenter.

Nya företag: Tre nya Rivstart-företag har sin uppkomst i creActive. Rivstart är Mjärdevi Science Parks program för företag som är nystartade eller i en tidig utvecklingsfas.

Många samverkansprojekt studenter-företag genom Demola East Sweden (som har sin verksamhet på creActive)

Många praktikarbeten, examensarbeten, projekt mm som en konsekvens av de möten som skett mellan studenter och företag på creActive. Bara runt själva creActive har sex studentprojekt/uppsatser genomförs av ett 20-tal studerande.

Mer information: Christoffer Rosendahl, creActör Mjärdevi Science Park AB, 0725 74 37 74.


Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

Mjärdevi Science Park utvecklas nu som tredje generationens science park och firar under 2014 sitt 30-årsjubileum.


Comments (0)

Add comment

Comment