Skip to main content

Hur arbetar man med socialt kapital hos science parks?

Press Release   •   Oct 17, 2012 15:48 CEST

Mary Shepard Spaeth från University of West Scotland och EvaMarie Törnström från Mjärdevi Science Park AB presenterade i juni 2012 ett paper vid IASP:s världskonferens i Tallinn med titeln "Social Capital and Cohesion in the Science Park Industry - On Science Parks: Beyond the Ordinary Meeting Place". Detta paper arbetades om till en vetenskaplig artikel som nu har publicerats i Journal of Social Business Volume 2 (No 2). 

Artikeln innehåller en litteraturöversikt inom ämnet socialt kapital och innehåller också en genomgång av utvecklingsaktiviteter hos 13 science parks i Skandinavien och Baltikum. Studien ger en översikt kring hur man kan arbeta med socialt kapital i science parks och påbörjar en utvärdering av effekterna av olika strategier.

Mer information: Mary Shephard Spaeth, University of West Scotland
EvaMarie Törnström, Mjärdevi Science Park AB, 0738-00 53 59 

Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

EU-projektet Twin Parks är ett samarbete mellan Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park för fler entreprenörer och ett rikare näringsliv i regionen.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy