Skip to main content

SMEDGE-konferensen i Mjärdevi Science Park öppnade affärsmöjligheter

Press Release   •   Feb 04, 2010 10:50 CET

Den 27-29 januari var Mjärdevi Science Park värd för en internationell konferens i EU-projektet SMEDGE. Konferensen hade cirka 30 deltagare från Sverige, Finland, Estland och Lettland.

Vid konferensen presenterades de erfarenheter som kommit fram vid den internationella konferens om ”Soft Landing” som Mjärdevi i oktober 2009 arrangerade för IASP European Division. (IASP = International Association of Science Parks).

- Dessa erfarenheter blev en bra utgångspunkt för de diskussioner som fördes vid denna konferens, säger Bo Bengtsson som är projektledare vid Mjärdevi Science Park.  Grundtanken är att bygga ett nätverk mellan de ingående parkerna och inkubatorerna.

Det innebär att man inom projektet kan utnyttja varandras kontaktnät. Syftet är att det ska bli enklare för företag i de olika länderna att komma i kontakt med varandra angående affärsmöjligheter.

Under konferensen konstaterades att det finns en hel del olikheter både mellan projektaktörerna och mellan de olika ländernas förutsättningar för att stötta sina företag. Olikheterna beror bland annat på mognadsgraden hos parken/inkubatorn och de företag som finns i parken/inkubatorn.

- Vi kan se att vi har kommit ganska långt här i Sverige, säger Bo Bengtsson.  Mjärdevi Science Park är en mogen och etablerad park, både nationellt och internationellt, och innehåller ett brett spektrum av företag. Eftersom vi har gått igenom alla faser kan vi ge råd och stöd till de som är yngre.

SMEDGE -projektet fortsätter nu med löpande kontakter och arbetsmöten för att successivt hitta arbetsmetoder och modeller för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Nästa möte är i Tallinn i juni och nästa gång man träffas i Mjärdevi blir i maj 2011.

- En direkt effekt av den här konferensen var att Mjärdevi fick ett flertal propåer från företag i Baltikum som vill hitta kontakter för samarbete och eventuellt senare etableringar i Sverige, avslutar Bo Bengtsson.

Läs mer om SMEDGE

Mer information: Bo Bengtsson, projektledare Mjärdevi Science Park AB 0736 - 00 61 62

Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för kunskaps- och utvecklingsintensiva företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy