Skip to main content

Toppnotering för Mjärdevi Science Park

Press Release   •   Feb 06, 2013 11:06 CET

Mjärdevi Science Park AB:s årliga undersökning visar att antalet anställda vid de 260 företagen i Mjärdevi Science Park ökat med 52 personer under 2012, jämfört med 2011 då antalet anställda ökade med 50. Nu finns 5 700 personer i parken (inklusive 500 studerande). 

- Med hänsyn till det internationella konjunkturläget och den oro som detta medfört visar företagen i Mjärdevi Science Park på detta sätt sin styrka, säger Sten Gunnar Johansson som är VD för det kommunägda bolaget Mjärdevi Science Park AB. 

Innovationer i de stora produktbolagen
De stora produktbolagen och de innovationer som utvecklas inom dessa är viktiga för Mjärdevi Science Park. Därför är det mycket glädjande att företag som Ericsson med 4G/LTE-utveckling, Sectra inom såväl medicinsk bildhantering som kommunikation, IFS och Infor med stora affärssystem, Motorola Mobility med set top-boxar och Autoliv med Night Vision och Vision-system för fordon visar på både stabilitet och tillväxt.

Nystartade företag med ínnovationskraft
- Samtidigt är det minst lika viktigt att Mjärdevi Science Park fylls på med innovationskraft och möjligheter via nya företag, understryker Sten Gunnar Johansson. 

Bland de nya företagen under 2012 kan nämnas Graphensic som utvecklar nobelprismaterialet grafen, Intuitive Aerial med en i Hollywood mycket uppmärksammad flygande kamerarigg, Memoto med en life-logging kamera och Senion Lab med inomhusnavigationssystem.

Första halvåret 2012 innebar en mycket positiv utveckling för de flesta företagen medan höstens vikande konjunktur innebar ett avbrott i tillväxtkurvan för flera av dem.

Företagen planerar att nyanställa
- I det perspektivet är det särskilt intressant att företagens egna prognoser för 2013 är tydligt positiva, säger Sten Gunnar Johansson. Enligt vår undersökning planerar Mjärdeviföretagen att nyanställa drygt 200 personer under det kommande året. Av dessa är 150 redan under rekrytering. Till detta kommer nya företag att flytta in med sammanlagt 125-150 personer.

Antalet företag är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. 22 bolag har kommit till och ungefär lika många har lämnat. Bland de som flyttat in under året märks bland annat Cybaero som utvecklar obemannade helikoptrar, IKG som är ett teknikkonsultbolag, Maintrac som utvecklar stadsnät och PhilMed Alliance som arbetar globalt med läkemedel och sjukvårdslösningar.

Gymnasieskolor i Mjärdevi Science Park
Av gymnasieskolor fanns under 2012 både JB-gymnasiet och vissa delar av Ljungstedska skolan  Mjärdevi Science Park. Ljungstedtska skolan lämnade området efter vårterminen, vilket innebär att antalet gymnasiestuderande har minskat. Glädjande är att JB-gymnasiet har valts ut till certifierat NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) i fotboll, handboll och innebandy.

Topputhyrt i Mjärdevi Science Park

Totalt finns cirka 190 000 kvm lokalyta i Mjärdevi Science Park. Fastighetsägare är Corallen, Henry Ståhl, Klövern, Mannersons, Sankt Kors och Sanktera. Vid årsskiftet 2012/13 var endast 12 800 (6,7%) kvm outhyrda, vilket är en toppnotering för parken och den lägsta vakansgraden sedan vi började mäta för tio år sedan (för ett år sedan var 20 000 kvm, 10,5 %, outhyrda).

- För att ytterligare stötta den här positiva utvecklingen har vi en hel rad projekt på gång under 2013 inom Mjärdevi Science Park AB, säger Sten Gunnar Johansson. Bland annat kommer vi att ytterligare fördjupa våra redan etablerade samarbeten med studenter vid Linköping universitet, vi kommer att utveckla vårt Rivstarts-program för nya företag och vi kommer att arbeta för ett bättre nyttjande av de regionala resurserna. Dessutom har vi en riktigt spännande nyhet på gång, men den avslöjas inte förrän vid en presskonferens i mitten av februari...

Kortfakta Mjärdevi Science Park:

Antal personer: ca 5 700 (inkl 500 studerande)

Antal företag: ca 260

Lokalyta: ca 190 000 kvm

Profil: Innovativa produktbolag inom världsledande högteknologi (mobilt bredband, fordonssäkerhet, visualisering och medicinsk bildbehandling). I området finns även högkvalificerade och specialiserade teknikkonsulter med bred specialistkompetens inom bland annat inbyggda system

Mer information: Sten Gunnar Johansson, VD Mjärdevi Science Park AB 013-206415.


Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

EU-projektet Twin Parks är ett samarbete mellan Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park för fler entreprenörer och ett rikare näringsliv i regionen.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy