Skip to main content

VARFÖR SKJUTA SIG SJÄLV I FOTEN - OM OCA-TESTET

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 21:27 CEST

R.Christpher Barden är Ph.D. vid Child and Adult Clinical and Research Psychology, Universiteten Minnesota och Berkeley, tidigare konsulterande redaktionsmedlem i styrelsen vid Developmental Psychology Journal, American Psychological  Association och även American Academy of psychiatry. Han säger följande om OCA-testet.
 
1 . OCA-testet utvecklades ur Johnson Temperament Analysis Test (J.T.A ), välkänt, formellt psykologiskt test, vida använt och respekterat. JTA har genomgått de inom den psykologiska testningsindustrin vanliga, rigorösa granskningsprocedurerna, och grundar sig alltså på vetenskaplig forskning.
 
2. Som vetenskapligt test i affärsvärlden och den uppdaterade versionen av J.T.A. är alltjämt i bruk och alltjämt till salu för professionella och rådgivare.
 
3. OCA-testet mäter attityder, beteende och personliga tendenser.
 
4. Läser man omsorgsgsfullt arten av frågorna i OCA framgår det tydligt att testet HAR VETENSKAPLIGT  VÄRDE (det är svårt att förstå att en modifikation av ett standarniserat test skulle ha noll och intet vetenskapligt värde).
 
Detta får en att undra varför människor ifrågasätter OCA-testets vetenskapliga värde. Svaret finns där redan. Med att ifrågasätta OCA ifrågasätter de ett test, JTA-testet, som har fått fullt vetenskapligt erkännande från dem som finslipat psykologisk testning och därvid skapat sin egen JTA. Varför skjuta sig själv i foten?

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera