Skip to main content

Fler barn och unga ska få trygga möten

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 11:15 CET

Scouterna får 2,4 miljoner i projektbidrag av Allmänna arvsfonden för att barn och unga ska stå bättre rustade för att skydda sig själv och andra mot alla former av övergrepp. Arbetet görs i samarbete med KFUM och i dialog med andra ideella organisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar.

Sedan sju år tillbaka har Scouterna under konceptet Trygga Möten arbetat aktivt för att skapa en trygg och säker verksamhet, fri från alla former av övergrepp. Hittills har det förebyggande arbetet fokuserat på att göra de vuxna i verksamheten medvetna och uppmärksamma på övergrepp, och känna sig trygga i att agera om något sker. När arbetet nu går vidare ska metoder utvecklas för att barn och unga ska få en ökad beredskap att skydda sig själva och andra mot övergrepp. Vidareutvecklandet av Trygga Möten görs i samarbete med KFUM och i dialog med andra ideella organisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar.

– Vår ambition är att barn ska bli mer aktiva själva, utan att vuxna backar från sitt ansvar, säger Carin Grundberg-Sandell, projektledare på Scouterna.Våra metoder bygger på nolltolerans – med beredskap för att agera och sätta stopp för alla tendenser till kränkningar omedelbart.

Miljonbidraget från Allmänna arvsfonden tilldelas projektet för ett år. Projektet, som löper över tre år, ska inte bara vidareutveckla barn och unga i Scouterna och KFUM, utan även inkludera fler ideella organisationer med verksamhet för barn och ungdomar. Bland annat ska ideella organisationer kunna certifiera sig i förebyggande arbete mot övergrepp, och projektets metoder och aktiviteter ska göras tillgängliga för fler. Inte minst ska projektet leda till att fler barn och unga känner till barnkonventionen och vilka rättigheter de har.

Det syns inte alltid utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt utvecklas som människa. Att vara scout. Det finns 40 miljoner scouter världen över, varav ca 70 000 i Sverige. Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela det svenska samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Scouterna gör unga människor redo för livet!

För mer information

Carin Grundberg-Sandell, projektledare Scouterna

E-post: carin.grundberg-sandell@scouterna.se

Telefon: 070-926 86 88

Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra i Sverige och världen. Du lär genom att göra och du växer genom utmaningar. Du får utveckla och leda dig själv och andra. I Scouterna får alla vara med, vi har ingen avbytarbänk och vi är schyssta kompisar.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy