Skip to main content

Insatser mot hot och våld inom kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2019 14:50 CET

Johan Wifralius, Regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne

Det eskalerande våldet inom kollektivtrafiken är ett faktum. Aldrig tidigare har så mycket hot och våld förekommit på våra färdmedel, men även på perronger och hållplatser runt om i Skåne.

Bussförare och tågvärdars arbete är en förutsättning för kollektivtrafikens dagliga

utförande. Yrket som sådant har genomgått en förändringar under senare år och blivit alltmer ett service yrke där föraren eller tågvärden förväntas serva resenärer.

Det finns ett flertal studier som vittnar om att detta lett till en ökad grad av hot och våld mot förare, men där även det allmänt hårdare klimatet i samhället gör yrkesgrupper som dessa extra utsatta.

Studier visar att de yrkesgrupperna upplever att de har ett fritt arbete och uppskattar det egna ansvaret. Men samtidigt känner de hög stress och upplever att deras arbete ha låg status. De händelser som rapporteras in via avvikelsesystem som buss- och tågföretag använder, gäller oftast att resenärer saknar biljett eller har felaktiga färdbevis. Samtidigt uppfattar bussförarna och tågvärdarna att riktlinjerna för hur de ska handla i sådana situationer är otydliga. Istället skapar de sig egna strategier för att undvika konflikter.

Ett påhopp av en förare eller tågvärdar ska ses som ett påhopp på trafikföretaget och kollektivtrafikmyndigheten.

Det är viktigt att säkra att resenären vet vad som gäller och vad som händer om man inte följer de regler som finns. Här kan tydligare skyltning jämfört med idag och information på andra sätt vara en framgångsfaktor. Informationen kan handla om färdbevis, alkohol/droganvändning, etc. Detta kan med fördel kompletteras med oinformerade poliskontroller på sträckor och vid tidpunkter som är kända för tågvärdar och bussförare som extra utsatta.

Vi Sverigedemokrater anser att ett krafttag måste tas gentemot den eskalerande hot och våld problematiken inom kollektivtrafiken.

Vi menar att konkreta förslag och punktinsatser måste göras. Det är dags att sluta prata om problemen och istället besluta om insatser för att stoppa och förebygga hot och våld inom kollektivtrafiken.

I Region Skånes ”Hot och våld plan” 1.6 Rutiner och anvisningar står det:

Regionens samtliga verksamheter skall utarbeta lokala tillämpbara rutiner för beredskap att hantera hot- och våld situationer. Rutinerna skall omfatta:

Förebyggande av hot- och våld situationer, åtgärder vid hot- och våld situationer, åtgärder direkt efter hot- och våld situationer, uppföljande åtgärder.

Vi har skyldighet som arbetsgivare både med påtryckning av arbetsmiljölagen men även med bakgrund av vår egen ”Hot och våld plan” arbeta aktivt och proaktivt med att förebygga förekomsten av hot och våld inom kollektivtrafiken.

Vi föreslår därför en rad insatser.

Vi vill tillsätta en utredning där en kartläggning görs över var på våra färdmedel och hållplatser hot och våld främst existerar.

Vidare vill vi efter avslutad kartläggning sätta in punktinsatser med polis vid tider då hot och våld är störst.

Vi vill även uppdatera våra anställda på rutinerna vid hot och våld så att ingen känner sig otrygg på grund av okunskap kring rutinerna.

Vi vill skylta tydligt på våra färdmedel och hållplatser vilka åtgärder som görs vid förekomst av hot och våld. Vi ser även det som positivt att ”ordningsregler” finns lätt synliga på dessa ställen, även följdåtgärderna som blir om reglerna inte följs.

Vi Sverigedemokrater har fått nog av hot och våld mot våra anställda i Region Skåne. Vi tar krafttag gentemot detta och kämpar för att våra anställda skall ha en god och trygg arbetsmiljö.

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.