Skip to main content

Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med lån

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2019 18:22 CEST

Secits Holding AB (”Secits”) har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låne­­avtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibel­finansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare. 


Under den befintliga konvertibelfinansieringen har Secits ett kvarvarande låneutrymme om MSEK 3, och skulle Secits utnyttja det utrymmet har Formue Nord rätt att konvertera lånebeloppet till aktier enligt de villkor som tidigare har offentliggjorts, om inte Secits väljer att istället återbetala lånebeloppet uppräknat med 10 procent. Det nya avtalet innebär i sammanfattning att Secits inte utnyttjar detta kvarvarande låneutrymme under den befintliga konvertibelfinansieringen, utan istället tar upp ett lån hos Formue Nord om MSEK 4 som förfaller till betalning den 31 juli 2020 och löper med en årlig ränta om 12 procent. Vidare har Formue Nord rätt till en uppläggningsavgift om 5 procent av lånebeloppet. Lånet har beviljats utan att Secits ställt någon säkerhet.

Om Secits inte återbetalar lånet på förfallodagen, har Formue Nord bl.a. rätt att begära att lånet konverteras till aktier med motsvarande konverteringsbestämmelser som gäller för den befintliga konvertibelfinansieringen, med rätt för Formue Nord att få konverteringen genomförd under en 90-dagarsperiod. Skulle så ske har också Formue Nord också rätt att erhålla teckningsoptioner på motsvarande sätt och med i huvudsak motsvarande villkor som gäller under den befintliga konvertibel­finansieringen. Formue Nord har även rätt att begära konvertering av lånet till aktier om lånebeloppet skulle komma att överstiga 20 procent av Secits marknadsvärde

.

”Genom denna konstruktiva omförhandling med Formue Nord får vi nödvändig rörelsefinansiering, kan göra nödvändiga investeringar, amorteringar av banklån med mera utan att behöva utnyttja kvarvarande utrymme om MSEK 3 under den befintliga konvertibel­finansieringen, och vi skapar genom omförhandlingen utrymme för att det pågående effektiviseringsprogrammet och övriga pågående ansträngningar ska få effekt. Vår absoluta målsättning är att lånet därefter ska kunna återbetalas kontant, och därmed utan utspädning för aktieägarna.” säger Stefan Wilhelmson, styrelseordförande för Secits.

Formue Nord har idag, till följd av Secits tidigare utnyttjande av konvertibelfinansieringen, utestående konvertibler om MSEK 2,4 som ännu ej konverterats till aktier. Dessa utestående konvertibler påverkas inte av det ingångna nya avtalet.

För ytterligare information:

Stefan Wilhelmson, styrelseordförande

Tel: +4670 817 55 29

E-post: wilhelmson@norama.se

Hans Molin, VD

Tel: +4673 049 89 55

E-post: hans.molin@secits.se

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033–1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2019 klockan 13:15 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Ett extra öga för din trygghet Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, ip-ljud och stabil övervakad drift.

Vi kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.