Jobba på SEK Svensk Elstandard!

Blogginlägg   •   Jun 04, 2018 13:35 CEST

SEK Svensk Elstandard söker en driven och marknadsorienterad person med inriktning mot nya och expansiva teknikområden.

Hur mycket el drar strömbrytaren?

Nyheter   •   Jan 15, 2019 14:52 CET

Med dagens energisnåla LED-lampor kanske timern till ljusslingan drar lika mycket el som själva ljusslingan.

Energilager

Nyheter   •   Jan 11, 2019 07:09 CET

För elektriska energilagringssystem pågår internationellt samarbete om tekniska riktlinjer och krav – nu efterlyses ett större svenskt och europeiskt engagemang.

Maskinsäkerhet – Ny standard beskriver hur man väljer och använder skyddsanordningar för närvarodetektering.

Nyheter   •   Jan 07, 2019 16:22 CET

I den nya svenska standarden SS-EN IEC 62046 beskrivs hur man använder ljusbommar, ljusridåer och liknande utrustning för att upptäcka personer eller föremål i farliga områden, för att minimera risker från farliga delar i maskiner.

Skydda servrar och nät!

Nyheter   •   Dec 20, 2018 14:46 CET

För smart industri och näthandel är servern affärskritisk, liksom datanätet.

​Nytt nummer av SEK Aktuellt ute

Nyheter   •   Dec 18, 2018 08:42 CET

​Nu finns SEK Aktuellt nr 3 för nedladdning på vår hemsida.

Tillförlitliga datanät

Nyheter   •   Dec 14, 2018 13:10 CET

Med redundans och olika topologier kan tillförlitligheten i datanät ökas. Internationell standard beskriver olika sätt.

Den viktiga standarden SS-EN 60204-1 för maskiners elutrustning finns nu i ny utgåva

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:32 CET

Nytt är bland annat nya fordringar för tillämpningar där motorer drivs av utrustning för varvtalsreglering eller annan kraftelektronik, särskilt vad gäller olika typer av stopp. I avsnittet om styrfunktioner behandlas nu också säkerhet när styrningen sker med trådlös överföring, till exempel hur säker funktion säkerställs även om en trådlös kommunikation felar och hur byte av styrdon kan ske.

Industriella nät

Nyheter   •   Dec 11, 2018 07:45 CET

När maskiner och anläggningsdelar blir mer digitala krävs högkvalitativa kabelnät också i industrin. En riktig installation av nät för informationsöverföring i industrier är en viktig förutsättning för en tillfredsställande tillgänglighet och goda prestanda för de anslutna systemen. Råd och specifikationer för nät finns i standarden SS-EN 50173-3.

IoT och elnät

Nyheter   •   Dec 06, 2018 15:09 CET

Den internationella gruppen som tar fram internationella standarder för internet of things, IoT, har ett par projekt för tillämpningar i elnät.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marketing & Communication Manager
  • jenianlxetrlteld.jidohtsemgg@eaolsjztazdndooarcyd.yoseet
  • 08-444 14 10
  • 070-415 78 16

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard svarar för all standardisering inom elområdet - påverka framtiden och öka affärsnyttan

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet.

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.

Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.

Adress

  • SEK Svensk Elstandard
  • Kistagången 16
  • 164 29 KISTA