Skip to main content

Automatisk lastfrånkoppling i smarta elnät

Nyhet   •   Maj 09, 2014 14:05 CEST

En internationell standard föreslås för utrustning för automatisk frånkoppling av belastning i elinstallationer för lågspänning.

Det handlar om apparater, fast installerade, som kontinuerligt mäter strömmen i en eller flera kretsar och automatiskt kopplar ifrån någon eller några av dem om strömmen överstiger ett visst, förinställt värde. Syftet är att automatiskt hålla nere belastningen, till exempel så att strömmen inte överstiger vad mätarsäkringen tillåter. Apparaten kan också ha en ingång för styrning från annat håll, så att strömgränsen kan ändras under vissa förhållanden, t ex om tillgången på el skulle sjunka. Det finns också en möjlighet till automatisk återinkoppling efter en viss, förinställd tid, om belastningen under tiden sjunkit under det inställda värdet.

Fjärrstyrd lastfrånkoppling har förekommit länge, men tekniken kan få en renässans om en avsevärd del av elproduktionen kommer från vindkraft eller liknande källor, som man inte rår över. Då måste elförbrukningen på ett annat sätt än idag anpassas till tillgången. Man kan tänka sig elavtal, där konsumenten medger att vissa apparater tillfälligt kopplas bort. De tider som föreslås här är 1, 5 eller 20 minuter samt 1, 2, 4 eller 8 timmar.

Förslaget är ett exempel på hur moderniseringen av elnätet och övergången till ett större inslag av förnybar el – dvs smarta elnät – också kräver nya eller reviderade standarder. De flesta av dem handlar om gränssnitt, protokoll och liknande för övervakning och styrning i elnäten, men ibland – som i det här fallet – föreslås en standard med krav på egenskaper hos en ny typ av produkt.

Med hjälp av standarder kan man visa att produkter har vissa överenskomna funktioner och egenskaper och man kan lägga fast en viss säkerhetsnivå, som ger ett gott skydd och som också godtas av myndigheter i olika länder.

Det ganska kortfattade förslaget, som har beteckningen 23K/9/NP kan fram till den 20 juni 2014 beställas här från SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC, den internationella organisationen för standarder på elområdet.

En annan, liknande produktstandard som samtidigt är ute på förslag, har beteckningen 23K/10/NP och behandlar apparater för omkoppling mellan elnätet och lokal produktion i en elinstallation, t ex i en villa. Om arbetena kommer igång, kommer de färdiga standarderna förmodligen också att antas som europeisk standard och därefter fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera