Skip to main content

Bärbara gammadetektorer

Nyhet   •   Maj 02, 2016 15:08 CEST

Internationellt samarbete och svensk standard underlättar bl a vid upphandling.

Radioaktivt material som kommit på avvägar, t ex i avfallshantering, eller som hanteras i brottsliga syften utgör en ökande risk världen över. Tull, polis och strålskyddsmyndigheter använder speciella instrument för att upptäcka sådana material eller varor. 

Ytterligare en internationell standard för sådana instrument blir svensk standard i maj. Två andra har blivit det tidigare i år. Den nya, som kommer att få beteckningen SS-EN 62533 beskriver handhållna instrument för att detektera gammastrålning, den allra kraftigaste radioaktiva strålningen. Den ena av de tidigare beskriver krav på liknande instrument för att detektera betastrålning, SS-EN 62534, och den andra, SS-EN 62484, handlar om så kallade portalmonitorer, större anordningar för att skanna väskor, paket eller t o m järnvägsvagnar. Läs mer om dem här.

De här standarderna har tagits fram i ett globalt samarbete och har tidigare getts ut som internationella standarder av den internationella standardiseringsorganisationen IEC, där SEK Svensk Elstandard är svensk medlem. 

Standarder av det här slaget är bl a till för att användas vid upphandling. Genom att hänvisa till standarder kan man dra nytta av krav och provningsmetoder som redan finns. I ett gemensamt projekt har EU och USA testat sådana här instrument, för att se hur väl de uppfyller de olika kraven i standarder, bl a de IEC-standarder som nämnts här. Läs mer om det projektet  här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.