Skip to main content

Datorers elförbrukning

Nyhet   •   Aug 07, 2013 13:04 CEST

Mätning av datorers elförbrukning standardiserad

Den nya standarden SS-EN 62623 beskriver en – standardiserad! – metod för att mäta en dators elförbrukning under olika förhållanden, t ex i olika energisparlägen. Med hjälp av en formel för typisk användning under en vald tidsperiod och en profil som täcker in de flesta användare kan sedan genomsnittlig effektförbrukning räknas om till energi. Genom ett system med kategoriindelning kan man jämföra elförbrukningen för olika datorer, eller mot kommande lagstiftning. Standarden innehåller också ett format för visning och rapportering av mätresultaten.

Standarden bygger på ECMA-383 och ansluter till standarden SS-EN 62075 om miljöhänsyn. SS-EN 62623 och SS-EN 62075 är internationella standarder från IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området, som också fastställts som europeisk och svensk standard. Genom gruppen TK 108, Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning, inom SEK Svensk Elstandard har svenska företag deltagit i arbetet i IEC.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy