Skip to main content

Den inledande översikten över industriprotokollet OPC-UA finns nu i ny utgåva.

Nyhet   •   Jan 31, 2017 16:15 CET

IEC 62541-1

Den som vill informera sig och veta mer om OPC-UA, ett protokoll för kommunikation mellan utrustning och system i industrin, kan läsa de båda inledande delarna i den serie publikationer från IEC där UPC-UA beskrivs.

Den första delen, IEC 62541-1, presenterar principerna och ger en översikt av OPC Unified Architecture (OPC-UA). Den beskriver också översiktligt innehållet i de övriga delarna.

Den andra delen, IEC 62541-2 behandlar IT-säkerhet. Eftersom OPC-UA specificerar ett kommunikationsprotokoll, fokuseras det på hur man säkrar datautbytet mellan olika applikationer.

De nya versionerna av båda dessa tekniska rapporter finns tillgängliga som tekniska rapporter från SEK Svensk Elstandard,
Se preview här på SEK TR 62541-1, OPC Unified Architecture – Del 1: Översikt och koncept.
Se preview här på SEK TR 62541-2, OPC Unified Architecture – Del 2: Säkerhetsmodell.

Trots titlarna är båda på engelska.

Övriga delar av IEC 62541 är internationell standard, som antagits som europeisk standard av CENELEC och fastställd som svensk standard SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik:

SS-EN 62541-3, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 3: Modell för adressrymd
SS-EN 62541-4, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 4: Tjänster
SS-EN 62541-5, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 5: Informationsmodell
SS-EN 62541-6, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 6: Mappningar
SS-EN 62541-7, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 7: Profiler
SS-EN 62541-8, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 8: Dataåtkomst
SS-EN 62541-9, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 9: Larm och villkor
SS-EN 62541-10, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 10: Program
SS-EN 62541-11, utg 1:2015, OPC Unified Architecture – Del 11: Åtkomst till historiska data
SS-EN 62541-13, utg 1:2015, OPC Unified Architecture – Del 13: Aggregering av data
SS-EN 62541-100, utg 1:2015, OPC Unified Architecture – Del 100: Gränssnitt för utrustning

Dessa, och andra standarder inom området kommer från IEC TC 65, där den svenska referensgruppen är den tekniska kommittén SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard. Läs mer om den här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy