Skip to main content

Ibland är det svårt att höra vad som sägs - en ny standard ger verktyg för förbättring.

Nyhet   •   Apr 11, 2012 16:11 CEST

Ibland är det svårt att höra vad som sägs - en ny standard ger verktyg för förbättring.

Med hjälp av standarden SS-EN 60268-16 kan man bedöma kvalitén på det överförda ljudet, speciellt med avseende på hur det går att uppfatta tal. Den beskriver en metod som utnyttjar talöverföringsindex (Speech Transmission Index, STI) som ett mått för att förutsäga uppfattbarheten hos tal som överförs från talare till lyssnare. Metoden har funnits sedan sjuttiotalet och har successivt utvecklats och förfinats. Den senaste utgåvan av standarden ger en tydligare och mera entydig beskrivning av metoden och inför en funktion för att beskriva publikens skärmande inverkan. Dessutom införs korrektioner för lyssnare med annat modersmål och för lyssnare med vissa typer av hörselnedsättning.

STI kan användas för mätning av den potentiella uppfattbarheten för olika typer av ljudsystem och akustiska miljöer, t ex för rum och samlingssalar, för högtalaranläggningar för utrop på stationer och liknande eller för kommunikationsradiosystem. Utifrån dessa mätningar ges en metod för att förutsäga uppfattbarheten. Standarden kan också användas för certifiering av system för talat utrymningslarm och ligger också till grund för den kommande standarden för sådana, SS-EN 50849, som kommer att ersätta den nuvarande SS-EN 60849.

Standarden vänder sig bl a till dem som projekterar och installerar ljudanläggningar av olika slag och till ljudtekniker och forskare inom området. Eftersom det är viktigt att känna till grunderna för metoden och dess tillämpning, innehåller standarden ett omfattande bakgrundsavsnitt och en ingående beskrivning av metodens begränsningar. 

SS-EN 60268-16, Ljudanläggningar - Del 16: Objektiv bedömning av taluppfattbarhet med hjälp av talöverföringsindex fastställdes i april 2012 och ersätter den tidigare utgåvan från 2003 som inte gäller fr o m 2014-08-02. Standarden överensstämmer helt med den internationella standarden IEC 60268-16 som tagits fram inom IEC TC 100, Audio, video and multimedia systems and equipment, för vilken SEK TK 100 är den svenska referensgruppen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera