Skip to main content

Ny standard för allmänna regler för beteckning av signaler - SS-EN 61175-1

Nyhet   •   Jan 13, 2016 14:25 CET

SS-EN 61175-1 behandlar hur signaler betecknas baserat på deras syfte och informationsinnehåll.

I standarden beskrivs hur en signalbeteckning byggs upp av en objektbeteckning (referensbeteckning) och ett signalnamn. Signalnamnet består i sin tur av en kod som visar signalens funktion, eventuellt kompletterad med en kod för signalklassen och ett kort namn för det styrda eller rapporterande objektet. Signalbeteckningen kan kompletteras med information om anslutningen.

De metoder för att beteckna signaler som beskrivs i den nya utgåvan är desamma som i den tidigare, men presentationen har blivit tydligare. Ett nytt, inledande avsnitt har lagts till, som beskriver de grundläggande principerna för namngivning av signaler. I en ny bilaga ges sedan några exempel på signallistor. Den nya utgåvan innehåller mer information om signalbeteckning i system, med gränssnitt utåt och med delsystem som har andra signalnamn.

Se preview här på SS-EN 61175-1, Beteckning av signaler – Del 1: Grundläggande regler.

En kort översikt över standarder för teknisk dokumentation finns i SEK Aktuellt nr 2/2015 (pdf) på sidan 15. De standarder som nämns där har också fastställts som svensk standard.
Signalnamn, signalbeteckning osv enligt standarden är också dataelementtyper och i en ny bilaga kopplas dessa till IEC 61360, se också http://std.iec.ch/iec61360. I den nya utgåvan finns färre förslag på signalnamn. I gengäld har införts en koppling till beteckningar för storheter enligt ISO/IEC 80000.

SS-EN 61175-1, behandlar hur signaler betecknas, baserat på deras syfte och informationsinnehåll. Hur ledningar, uttag osv betecknas beskrivs i SS-EN 62491 (IEC 62491).

Hur signalbeteckningar visas i dokumentation beskrivs i SS-EN 61082-1 (IEC 61082-1). Det rekommenderas att objekt på scheman identifieras med en referensbeteckning enligt SS-EN 81346-1 och -2 (IEC 81346-1 och -2), när objektbeteckningen ingår i signalbeteckningen.

Den nya SS-EN 61175-1 ersätter den tidigare SS-EN 61175 från 2006, som dock fortsätter att gälla parallellt med den nya till den 25 juni 2018. Båda är internationella standarder från IEC som antagits som europeisk standard av CENELEC och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

SS-EN 61175-1 är en av de standarder från IEC TC 3 som behandlar strukturering och dokumentation av tekniska produkter, oberoende av teknikområde. En sammanfattande vägledning till dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar finns i SEK Handbok 439, se preview här. Strukturering beskrivs närmare i SEK Handbok 419, se preview här.

Genom den tekniska kommittén TK 3 som organiseras av SEK Svensk Elstandard är det möjligt att delta i det internationella arbetet med standarder för teknisk kommunikation i IEC TC 3, läs mer här och här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.