Skip to main content

Ny standard specificerar alla säkerhetsfordringar på styr- och reglerutrustning.

Nyhet   •   Jul 03, 2013 13:10 CEST

Den nya standarden SS-EN 61010-2-201 specificerar alla säkerhetsfordringar på styr- och reglerutrustning.

Exempel på sådant som omfattas av SS-EN 61010-2-201 är PLC-system, fältenheter, I/O-enheter och operatörspaneler. Den ska användas tillsammans med den allmänna säkerhetsstandarden för utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål, SS-EN 61010-1.

Standarden är tänkt att omfatta alla typer av utrustning för industriell automation och processtyrning, inklusive periferienheter och nätverksutrustning. Styrutrustning som ska användas för andra ändamål, eller på särskilda platser, som t ex för byggnadsautomation eller i bilar kan också omfattas av andra standarder. Standarden omfattar utrustning i styrsystem och behandlar inte aspekter på kompletta automationssystem.

Syftet med standarden är att säkerställa att riskerna för operatörer, servicepersonal och för omgivning hålls på en godtagbar nivå. Det handlar om risken för elchock och brännskada, mekaniska risker och risker till följd av brand, hög temperatur, vätskor och gaser samt olika typer av strålning, t ex laserstrålning. Standarden behandlar inte funktionssäkerhet eller prestanda eller andra egenskaper som inte har direkt med personsäkerhet att göra.

Läs mer här om SS-EN 61010-2-201, Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning.

Läs mer här om SS-EN 61010-1, Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar.

En del av det som behandlas i den nya SS-EN 61010-2-201 ingår i den tidigare SS-EN 61131-2 och säkerhetsfordringarna i avsnitt 11–14 i denna gäller inte fr o m 1 april 2016. På det sättet blir SS-EN 61131 – dvs IEC 61131 – en renodlat funktionsinriktad standard, där SS-EN 61131-3 om programmeringsspråk kanske är den mest kända delen (den kom f ö i ny utgåva nu i juli), läs mer här.

SS-EN 61010-2-201 ingår som en del i serien SS-EN 61010 – som överensstämmer med de internationella standarderna i serien IEC 61010, framtagna i den tekniska kommittén IEC TC 66, Safety of measuring, control and laboratory equipment, i samarbete med IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation. Läs mer om dem och om de svenska referensgrupperna SEK TK 66, Säkerhet hos elektronisk mätutrustning och SEK TK 65, Industriell processtyrning.

Standardserien SS-EN 61010 (IEC 61010) har förutom de allmänna fordringarna i del 1 hittills bara innehållit delar med särskilda fordringar på några typer av mätinstrument och på olika slags laboratorieutrustning, t ex omrörare och laboratoriecentrifuger. Den nya delen 2-201 är den första i en planerad serie som också ska innehålla delar med särskilda säkerhetsfordringar på olika speciella typer av automationskomponenter, t ex ställdon och RFID-utrustning.

På detta sätt kommer IEC – och SEK – att kunna tillhandahålla en sammanhängande uppsättning standarder som behandlar säkerheten hos olika utrustningar och komponenter i ett automationssystem. Genom att IEC 61010-2-201 också antagits som europeisk standard EN 61010-2-01 överensstämmer den svenska standarden SS-EN 61010-2-201 med praktiskt taget alla motsvarande standarder i hela Europa hitom Vitryssland. Den planeras också att ligga till grund för motsvarande standarder i USA, Japan och Kina. Genom det system för provning av överensstämmelse med standarder (IECEE) som finns inom IEC, ges också möjligheten att få produkter enligt standarden provade och certifierade på ett sätt som godtas över hela världen. Läs mer om IECEE här


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy