Skip to main content

Reviderad standard för utrustning med bränsleceller - Månadens standard

Nyhet   •   Feb 18, 2013 09:47 CET

Flera standarder för utrustning med bränsleceller har reviderats, bland annat installationsstandarden SS-EN 62282-3-300.

Standarden SS-EN 62282-3-300 beskriver installation av stationära system med bränsleceller för elproduktion, både för fristående, lokala nät och för inmatning på det allmänna elnätet. Den nya utgåvan – som ersätter den första utgåvan (kallad SS-EN 62282-3-3) från 2007 – har främst uppdaterats så att gränsdragningen blivit klarare mot säkerhetskraven på själva utrustningen, som beskrivs i standarden SS-EN 62282-3-100. Innehållet fokuserar mer än innan på rena installationsfrågor. Den nya utgåvan har också tydligare och skärpta krav på koloxidutsläpp, och uppdaterade definitioner. Standarden omfattar också system som tar tillvara överskottsvärmet.

En annan standard som nu kommit i ny utgåva är SS-EN 62282-5-1 som innehåller säkerhetsfordringar på flyttbara bränslecellsutrustningar för lokal elproduktion, t ex för reservkraft eller strömförsörjning på tillfälliga arbetsplatser. Den beskriver en tillfredsställande säkerhetsnivå – mekanisk, elektrisk och kemisk – och de provningar som behöver göras för att bekräfta att utrustningen uppfyller kraven.

Den nya utgåvan behandlar utsläppen mer ingående och ger villkor för att skilja utrustningar som kan användas inomhus från dem som bara är lämpliga för utomhusbruk. Gränserna har samordnats med dem som gäller för mikrobränslecellsystem enligt SS-EN 62282-6-100.

Mer information om SS-EN 62282-3-300, Bränsleceller – Del 3-300: Stationära system – Installation finner du här.

Mer information om SS-EN 62282-5-1, Bränsleceller – Del 5-1: Flyttbara system – Säkerhet finner du här.

Standarderna har tagits fram som internationella standarder inom den tekniska kommittén för bränsleceller inom IEC, IEC TC 105. De har fastställts som europeisk standard av CENELEC och svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet i IEC TC 105 är SEK TK 105, Bränsleceller. Läs mer om TK 105 här.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy