Skip to main content

Riktlinjer för larm

Nyhet   •   Feb 08, 2013 08:06 CET

Internationella riktlinjer för larm i processindustrin ute på remiss. Förslaget går att beställa från SEK Svensk Elstandard.

Ett förslag till standard för larm i processindustrier är ute på remiss. Standarden är tänkt att ge allmänna principer och metoder för konstruktion och drift av larmsystem som är baserade på eller anslutna till datoriserade system för processtyrning. Projektet anknyter till SS-EN 61511 om säkerhetskritiska system i processindustrin och omfattar larm i alla typer av processer, oberoende av om tillverkningen sker kontinuerligt, satsvis eller styckevis. Alla typer av larm i anläggningen behandlas, både processlarm och t ex gaslarm. I den föreslagna standarden tas ett livscykelperspektiv på larmsystemet, dvs den börjar på planeringsstadiet och tar också hänsyn till möjlig förändring och utbyggnad.

Den planerade internationella standarden är tänkt att få beteckningen IEC 62682, Management of alarm systems for the process industries. Den kommer sannolikt också att bli europeisk standard och svensk standard, då med beteckningen SS-EN 62682. Förslaget är ute på remiss till den 11 mars 2013. Remissdokumentet med beteckningen 65A/656/CDV kan beställas från SEK Svensk Elstandard här. På samma sida presenteras alla förslag till ny standard som är ute på remiss.

Förlaget har tagits fram inom gruppen TC 65 inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 65 är SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard. Läs mer här.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy