Skip to main content

Smarta städer

Nyhet   •   Jun 28, 2013 14:05 CEST

Standardisering för smart och hållbar stadsutveckling lägger grunden för svensk exportframgång.

Smart och hållbar stadsutveckling syftar till en smartare förbrukning av energi och andra resurser och effektivare transporter, alltmedan samhällstjänster och annan service förbättras. Effektiviseringen vilar på ett avancerat bruk av informations- och kommunikationsteknik, IKT. Syftet är ett långsiktigt hållbart samhälle med stor hänsyn till människan och hennes välbefinnande. Standardisering utgör här grunden för att begränsa investerings- och underhållskostnader samt för att underlätta myndigheters och företags upphandlingsprocesser.

Ett antal standarder har redan utarbetats för att reglera olika delmoment som ingår i det generella konceptet ”smart och hållbar stadsutveckling”. Ett systemtänkande med ett medborgarperspektiv som binder samman de olika delmomenten har emellertid saknats. De europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI försöker nu uppnå detta genom att driva ett projekt för samordning av de olika aktiviteter som pågår. SEK Svensk Elstandard och ITS, Informationstekniska Standardiseringen, samarbetar i denna samordning och kommer, med hjälp av sina medlemmar och andra intresserade, att kartlägga olika relevanta projekt i Sverige samt den teknik som utvecklas för dessa.

Inom ramen för den europeiska och internationella standardiseringen verkar SEK och ITS för att svensk teknik blir del av standarderna, vilket stärker svenska företags konkurrenskraft och bäddar för exportframgångar.

För mer information eller om du vill delta i SEKs nyinrättade referensgrupp ”Smarta och hållbara städer och samhällen” är du välkommen att kontakta SEK, snc@elstandard.se alt 08-444 14 00.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy