Skip to main content

SS-EN 62271-3 behandlar nu digitala gränssnitt för kopplingsapparater över 1 kV

Nyhet   •   Aug 19, 2015 14:06 CEST

Standarden SS-EN 62271-3 behandlar digitala gränssnitt för kopplingsapparater och kopplingsutrustningar baserade på IEC 61850, den centrala standarden för smarta elnät.

Den första utgåvan från 2006 omfattade bara utrustning för över 72,5 kV och den största förändringen i den nya utgåvan är, att standarden utvidgats att gälla utrustning ner till 1 kV, alltså också kopplingsapparater i distributionsnät och industrianläggningar.

SS-EN 62271-3 använder den arkitektur för elnätskommunikation som beskrivs i standarderna i serien IEC 61850. Den innehåller ett urval av informationsmodellerna i IEC 61850 och specificerar fordringar på digital kommunikationsutrustning – logiska noder – i kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning. Den beskriver också tillhörande provning. Syftet är att stödja interoperabilitet i system för styrning av nät och stationer. Standarden anger tre nivåer, kallade konformitetsklasser, för hur omfattande kommunikation som utrustningen ska kunna hantera: en minimiuppsättning (t ex bara GOOSE), en uppsättning som implementerar den fullständiga datamodellen i IEC 61850 och en där allt implementeras som är tillämpligt för den logiska noden, inklusive filöverföring och loggning.

SS-EN 62271-3 specificerar också vilken information som ska vara med i offerter, t ex konformitetsklass (enligt ovan), antalet redundanta kommunikationslänkar och uppgifter om vilka dataobjekt och protokoll som stöds.

Se preview här här på den nya SS-EN 62271-3, Kopplingsapparater för spänning över 1 kV – Del 3: Digitala gränssnitt baserade på IEC 61850. Genom funktionen preview i SEK Shop http://shop.elstandard.se/ kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Den internationella standarden IEC 61850 spelar en central roll för arbetet med så kallade smarta elnät. De flesta av dess delar har antas också som europeisk standard och fastställs som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard. En beskrivning av IEC 61850, dess syfte, grundläggande principer och uppbyggnad, ges i den tekniska rapporten SEK TR 61850-1, se preview här. Två delar som kanske särskilt ansluter till SS-EN 62271-3 är SS-EN 61850-3 med allmänna fordringar (se preview här) och SS-EN 61850-4 om styrning av projekt och system (se preview här).

Inom IEC underhålls och kompletteras fortlöpande serien IEC 62271 för kopplingsapparater och kopplingsutrustningar för högspänning. Också dessa antas regelmässigt som europeisk standard och fastställs som svensk standard, SS-EN.

Standarder föreslås och arbetas fram av dem som funnit att standarderna behövs och svenska företag, myndigheter och andra intressenter deltar i arbetet med IEC 62271 och IEC 61850 genom de tekniska kommittéerna SEK TK 17AC respektive SEK TK 57 . Elnätens modernisering kräver standarder inom olika teknikområden, som i flera fall gränsar till varandra, se t ex ”Ny standard knyter samman ontologier för smarta elnät och komponentbibliotek” .

För att göra det möjligt för svenska intressenter att delta i den nya systemkommittén ”Smart energy” som IEC satt upp, har SEK Svensk Elstandard inrättat en motsvarande systemkommitté i Sverige. Läs mer om standardisering för smarta elnät här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.