Skip to main content

Standardverk inom tillförlitlighetsområdet – nu i reviderad utgåva.

Nyhet   •   Jan 25, 2017 11:41 CET

Det internationella standardverket för matematiska begrepp och sammanhang inom tillförlitlighets-området, IEC 61703, har kommit i ny utgåva, som nu också fastställts som svensk standard.

De olika uttryck som används för att beskriva olika tillförlitlighetsbegrepp, t ex medelreparationstid (MRT) och medeltid till fel (MTTF), har en matematisk grund. Därför kan det vara svårt att definiera och beskriva dem i en vanlig ordbok, som den internationella elektrotekniska ordlistan på www.electropedia.org.

De olika begreppen inom området – som funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållssäkerhet och så vidare – beskrivs därför utförligt, och i många fall med figurer, i en separat internationell standard, IEC 61703. Den nya utgåvan kom förra året och är nu fastställd som svensk standard:
SS-EN 61703, Tillförlitlighet – Matematiska uttryck för funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

Eftersom det här är ett referensverk, får man en god överblick över innehållet genom att se på innehållsförteckningen. Den ingår i den preview som man kan ladda ner här, fritt och utan kostnad.

IEC 61703 har tagits fram inom den tekniska kommittén IEC TC 56, Dependability, som arbetar med tillförlitlighetsstandarder för tillämpning inom alla teknikområden, inte bara inom el och elektronik. Den nya utgåvan innehåller en mer allmän behandling av system med flera komponenter, med hjälp av tillståndsövergångar och Markovanalys. Den skiljer också tydligare mellan enheter och system än den tidigare. Standarden behandlar i huvudsak tillförlitlighet hos hårdvara men många av termerna och deras definitioner kan också tillämpas på programvara.

Genom kommittén SEK TK 56 inom SEK Svensk Elstandard deltar svenska specialister i arbetet i IEC TC 56 som har en egen hemsida här. SEK TK 56 välkomnar representanter för industri, myndigheter, högskolor och andra med intresse för frågor kring tillförlitlighet och underhåll. Standarderna från IEC TC 56 blir också europeisk och svensk standard. Ett aktuellt exempel är SS-EN 62740 om grundorsaksanalys (RCA), några andra presenteras här. Bland pågående projekt märks en kommande IEC 62853 om tillförlitlighet i öppna system och en revision av IEC 31010 med metoder för riskbedömning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy