Skip to main content

Strategi för standardisering

Nyhet   •   Dec 17, 2013 09:40 CET

Förslag till en svensk standardiseringsstrategi är på remiss till den 15 januari 2014.

Standardisering är en internationell verksamhet. Det har länge varit så inom el och elektronik och utvecklingen går åt det hållet även inom andra områden. 

Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi att andra länder tar kontroll över områden som är strategiskt viktiga för oss, och att de standarder som tas fram inte anpassas efter våra förutsättningar och behov. 

Sveriges Standardiseringsförbund har därför initierat ett arbete att ta fram en svensk standardiseringsstrategi. Förslaget är nu ute för kommentering till den 15 januari 2014.

Dina kommentarer och ändringsförslag är välkomna. Ta chansen att påverka Sveriges kommande nationella standardiseringsstrategi.

För att ta del av förslaget och anvisningar och blankett för kommentering besök SEKs hemsida, elstandard.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera