Skip to main content

Svensk strategi för standardisering

Nyhet   •   Maj 22, 2014 14:40 CEST

Den 19 maj överlämnades Svensk strategi för standardisering till handelsminister Ewa Björling av Sveriges Standardiseringsförbund.

Den 19 maj mottog handelsminister Ewa Björling Svensk strategi för standardisering som överlämnades av Sveriges Standardiseringsförbund och ordförande Lorentz Engström. Handelsminisern tackade för det genomförda arbetet och underströk betydelsen av strategin och värdet av att det är en väl förankrad strategi som har tagits fram på uppdrag av Sveriges Standardiseringsförbund och kring vilken svenska intressenter nu kan kraftsamla.

SEK Svensk Elstandard står bakom Svensk strategi för standardisering då det finns ett behov av en gemensam nationell strategi. En tydlig nationell strategi och målsättning bidrar till att stärka våra svenska intressenter inom områden som är strategiskt viktiga och underlättar för att de standarder som tas fram anpassas efter våra intressenters förutsättningar och behov. Standardiseringen är ett verktyg för att stärka vår internationella konkurrenskraft vilket är viktigt för svensk export. Standardiseringen främjar även innovation då den möjliggör för nya produkter att snabbare nå marknaden.

Som nästa steg ligger nu framtagandet av handlingsplaner.

Mer information om den svenska strategin för standardiseringen finns att läsa på Sveriges Standardiseringsförbunds hemsida där även strategin i sin helhet kan laddas ner som pdf.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.