Skip to main content

Tillförlitligheten hos programvara

Nyhet   •   Feb 27, 2013 15:07 CET

Nu finns det en svensk standard, SS-EN 62628, med riktlinjer för att öka tillförlitligheten hos programvara.

Den nya standarden SS-EN 62628 ger vägledning hur man åstadkommer tillförlitlighet i programvara som påverkas av lednings- och konstruktionsprocesser och av applikationsmiljön. Den beskriver först de generella fordringarna på tillförlitlighet hos programvara och processer. Därefter lägger den fast ett generellt ramverk för krav på programvarans tillförlitlighet, ger en metod för tillämpning över programvarans livscykel, visar kriterier och metoder för konstruktion för tillförlitlighet och ger praktisk vägledning för bedömning och mätning av tillförlitlighetsegenskaper i system med programvara, både renodlade datasystem och andra tillämpningar där mjukvara ingår.

Standarden vänder sig till dem som utvecklar eller levererar programvarusystem och till systemintegratörer. Den kan också användas av dem som driver, underhåller och använder programvarusystem och som berörs av frågor kring tillförlitligheten hos programvaran och dess utdata. Den är inte avsedd att användas för bedömning av överensstämmelse eller vid certifiering.

I standarden används de metoder för hur man åstadkommer tillförlitlighet i tekniska system över hela livscykeln som beskrivs i SS-EN 60300-3-15 (den internationella standarden IEC 60300-3-15). Båda dessa standarder har tagits fram inom den tekniska kommittén TC 56 inom IEC, som är den grupp inom de internationella standardiseringsorganisationerna ISO och IEC som har hand om övergripande frågor som gäller tillförlitlighet och angränsande områden. Svensk referensgrupp för IEC TC 56 är SEK TK 56, Tillförlitlighet, inom SEK Svensk Elstandard. Läs mer om SEK TK 56 här.

Läs mer här om den nya standarden SS-EN 62628, Riktlinjer avseende tillförlitlighet hos programvara

Läs mer här om SS-EN 60300-3-15, Tillförlitlighetsverksamhet - Del 3-15: Riktlinjer - Systemtillförlitlighetsteknik

Läs mer här om SS-EN 62347, Riktlinjer för specificering av systemtillförlitlighet

Läs mer här om SS-EN 31010, Riskhantering - Metoder för riskbedömning


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy