Skip to main content

Trasiga lampor

Nyhet   •   Feb 09, 2017 13:59 CET

Insamlade skrotade lampor ska tas om hand och saneras –
SEK TS 50625-3-2 beskriver hur.

Den nya tekniska specifikationen SEK TS 50625-3-2 beskriver provtagning, analys och tillhörande gränsvärden, till exempel för bly, att användas i samband med sanering av lampor av olika slag.

SEK TS 50625-3-2 används tillsammans med de generella kraven på behandling av insamlade skrotade elektriska och elektroniska produkter enligt det europeiska WEEE-direktivet. Den kompletterar standarden SS-EN 50625-2-1 för behandling av insamlade lampor och de allmänna kraven för sanering i SEK TS 50625-3-1.

Se preview här på SEK-TS 50625-3-2, Krav gällande insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) – Del 3-2: Sanering av lampor.

– Vi planerar att bli klara med alla delar i serien 50625 under 2017, säger Andrea Legnani på CEI i Milano, som är sekreterare i den europeiska gruppen CENELEC TC 111X som tagit fram standarden.

- En kompletterande standard för ekodesign för elektrisk och elektronisk utrustning, grundat på livscykelanalys och miljödeklarationer med hjälp av produktkategoriregler, ska bli färdig nästa år.

Genom den svenska gruppen SEK TK 111 deltar svenska specialister i det europeiska arbetet och i liknande arbeten globalt inom IEC. SEK TK 111 har också tagit fram SEK Handbok 451, RoHS – Miljö – En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, som du kan läsa mer om här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Läs mer om SEK e-standard här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.