Skip to main content

IT-säkerhet i industrin - ​Förslag till ny del av IEC 62443 nu aktuellt!

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 11:29 CET

Förslag till ny del av IEC 62443 nu aktuellt.

Hur bestämmer man gränserna för det system som ska skyddas? Det är ämnet för ett förslag till en ny del av den internationella standarden för IT-säkerhet i industriella styr- och reglersystem, IEC 62443.

Den nya delen, IEC 62443-3-2, Security risk assessment and system design, föreslås handla om uppdelning av systemet i zoner och kanaler (conduits), om avgränsning mellan dem och om riskbedömning och bestämning av de tänkta säkerhetsnivåerna.

IEC 62443, som har titeln Industrial communication networks – Network and system security, är mer teknik- och lösningsorienterad än den mer generella – och mer kända – ledningssystemstandarden ISO 27000. Den nya standarden är tänkt för automation och processtyrning i industri och teknisk infrastruktur och fokuserar på hur man gör för att uppnå det önskade skyddet, som förstås beror på vilken nivå som valts för de olika delarna av systemet.

Liksom övriga delar av IEC 62443 är den föreslagna delen ett samarbete mellan den internationella standardiseringsorganisationen IEC och ISA, The International Society of Automation.

Förslaget till nytt arbete har beteckningen 65/611/NP och kan fram till den 15 januari 2016 utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard här. En lista över de olika delarna av IEC 62443 finns här, hämtad från det aktuella förslaget. Mera om standarder för IT-säkerhet blir det i det nummer av SEK Aktuellt som kommer till jul, och som då kan laddas hem från www.elstandard.se.

Genom att vara med i den tekniska kommittén TK 65 inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer delta i, och bidra till, arbetet med internationella standarder för utrustning och system för industriell processtyrning.

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.