Skip to main content

Läs och kommentera förslaget till vägledning vid livscykelhantering i processindustrin.

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2016 08:09 CEST

Större anläggningar, t ex i infrastruktur eller i process- eller kraftindustrin, kan ha en livslängd på kanske femtio år medan komponenter i de ingående elektroniksystemen kan vara passé och omöjliga att ersätta redan efter fem, tio år. Ingående mjukvara kan på samma tid ha blivit flera generationer gammal.

En ny föreslagen internationell standard är ett försök att möta detta. 

Den innehåller grundläggande och kompletterande modeller och strategier för livscykelhantering på automationsområdet. De tillämpas sedan på olika exempel, och på det sättet ger förslaget ett sammanhängande allmänt angreppssätt som kan användas inom olika industrigrenar.

Livscykelhanteringens ekonomiska betydelse är ett återkommande tema i förslaget. Olika förhållningssätt diskuteras. Ett kan ju vara att försöka hålla utrustningen igång med hjälp av reservdelar köpta på ”slutrea”, medan ett motsatt angreppssätt kan vara att ersätta en utgången apparat med en ny, som kanske ökar lönsamheten. Alternativen kan också ses som att skaffa en likadan, att skaffa en som ersätter den gamla men är annorlunda, eller att konstruera om i ett större perspektiv. En proaktiv livscykelhantering fokuserar på valet av robusta komponenter, specifikationer och tekniker, som följaktligen har en stabilitet över lång tid.

Den planerade standarden ska bli en kombination av lärobok och vägledning, ungefär som till exempel standarderna SS-EN 62740 om grundorsaksanalys och SS-EN 62508 om mänsklig tillförlitlighet i system.

Den som är intresserad att lämna synpunkter kan beställa förslaget, som har beteckningen 65/617/CDV, här senast den 18 april 2016. Du kan också läsa och kommentera direkt på nätet via den länk som finns till höger på den sidan. Läs mer om IECs kommenteringsverktyg och kommentering direkt på nätet här.

Arbetet sker i den tekniska kommittén IEC TC 65. Svensk referensgrupp är SEK TK 65, Industriell processtyrning, läs mer om den här. Internationella standarder från IEC antas normalt också som europeisk standard inom CENELEC och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Prenumerera här på nyhetsbrev med information om nyligen fastställda och upphävda svenska standarder från SEK Svensk Elstandard.

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.