Skip to main content

Ny standard inför begreppet ”objektlista”

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2012 22:46 CEST

Den nya utgåvan av den svenska standarden SS-EN 62027, Framställning av objektlistor, inklusive stycklistor, som helt överensstämmer med den internationella standarden IEC 62027, inför begreppet ”objektlista”.

Den gamla vanliga termen ”stycklista” används särskilt för objektlistor som hör ihop med en produktstruktur. En lista över ingående objekt kan vara ett centralt dokument men i en funktionsorienterad eller platsorienterad struktur, t ex ett skåp i ett rum på ett våningsplan, är objekten knappast stycken. Liksom i den tidigare utgåvan skiljer standarden mellan två klasser av listor – objektlistor.

I listor av klass A representerar varje position en typ av ingående objekt och anger mängden av sådana typer. I sådana listor är mängden ofta större än en av varje typ. Denna klass av stycklistor kallas "bill-of-material (BOM) data structure" i SS-ISO 10303-44.

I listor av klass B representerar varje position en förekomst. För Klass B är mängden i princip lika med ett för varje position i listan. Denna klass av stycklistor kallas "parts list data structure" i SS-ISO 10303-44.
Stycklistor av Klass A används vanligen vid mekanisk konstruktion av enskilda objekt, särskilt när stycklistan endast omfattar en nivå i strukturen, medan stycklistor av Klass B vanligen används för omfattande system där det finns behov av att identifiera varje förekomst av en viss typ, t ex för förbindningsändamål. Standarden innehåller fordringar för båda klasserna, tillsammans med exempel på stycklistor och på dataelementtyper.

SS-EN 62027, Framställning av objektlistor, inklusive stycklistor, fastställdes av SEK Svensk Elstandard i juni och är utgiven på svenska.

Mer information om och preview för SS-EN 62027 finner du hos SEK, http://shop.elstandard.se/1/1.0.1.0/25/1/?item=prod_prod-s1/39927

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy