Skip to main content

Äpplen och päron i debatten om etanol kontra diesel som drivmedel

Blogginlägg   •   Okt 21, 2010 13:06 CEST

I DN Motor rullade debatten om miljöbilarna vidare i lördags. Artikeln påminde mig om en rad inkonsekvenser som förekommer i diskussionen om energieffektivitet. Det är framför allt fyra punkter jag hänger upp mig på.

1. Miljardinvesteringar i snåla dieslar – etanoldrift måste få sitt
Bakom de moderna snåla dieselmotorerna ligger många miljarder i investeringskostnader. Tekniken som används för att köra på E85 är enkel och billig, vilket delvis förklarar E85-fordonens stora spridning. De har gjort det möjligt att på ett mycket enkelt sätt anpassa en stor del av bilparken till en förnybar energikälla, men samtidigt har man förlitat sig på att detta ska räcka för att nå klimatmålen. Tekniken gör inte etanolen rättvisa och mer energieffektiva fordon är ett måste för att möta klimathotet.

Även om motorjournalister ofta hävdar motsatsen är det tekniskt sett möjligt att bygga motorer som ger samma effektutbyte på etanol som på fossila bränslen. Etanolen är ett mycket bra drivmedel. Den har ett högt oktantal, ger inga partikelutsläpp, bryts lätt ned i naturen vid utsläpp och brinner rent. Produceras den rätt ger den kraftigt sänkta CO2-utsläpp.

2. Det går inte att jämföra äpplen med päron
Det mest intressanta som inte kommer fram i debatten är att det idag finns dieselmotorer som ger samma höga energieffektivitet på etanol som på diesel. Idag sitter de i tunga fordon för ED95, men principerna gäller även för lätta fordon. Problemet är att bilindustrin ännu inte utvecklat en liten dieselmotor anpassad för etanoldrift.

En sådan skulle få samma goda egenskaper som en tung motor och kanske ännu bättre. Idag är skillnaden i energieffektivitet mellan Scanias tunga etanolmotorer och dieslar en enda procent, en försumbar skillnad.

Det är dessutom inte bara dieselmotorer som kan optimeras för etanoldrift. I USA har man tagit fram ottomotorer som är anpassade för E100 och är lika effektiva vid såväl etanol- som bensindrift.

3. E85 visar vägen framåt – mot E100
Något annat man bör ha i bakhuvudet är att E85 aldrig har varit tänkt som en slutgiltig lösning, vilket vissa verkar tro. Det första steget mot ett fossilfritt samhälle måste dock tas någonstans. E85 är en övergångsteknik, anpassad just för att vanliga bensinbilar kräver minimal anpassning för att kunna köras på bränslet. Det ligger på bilindustrin att optimera motorer som drivs med E100, ren etanol, något som skulle ge stora fördelar både driftsmässigt och miljömässigt.

4. Var är livscykelanalysen för dieseln?
Oftare än inte dyker livscykelanalyser (LCA) upp när man diskuterar etanolens för- och nackdelar. Man tittar på hur drivmedlet produceras från ax till limpa, vilket är rätt och riktigt.

Samtidigt skriver man absurt nog i samma mening om de ”nya snåla dieslarna” och då är det plötsligt bara utsläppen från själva fordonet som man tar hänsyn till. Då nämns inte enorma oljeutsläpp i mexikanska golfen, de betydligt större CO2-emissioner som sker i hela produktionslinjen eller den oerhört grisiga utvinning som sker på flera håll. Oljan har format hela vår värld på ett sätt som inte fungerar i längden.

Dieseln är ingen skänk från ovan, det är en lika smutsig produkt som bensin sett ur alla tänkbara vinklar. Det är dessutom en bristvara, med tanke på den lägre andel diesel som skapas vid raffineringen av råoljan, något jag gärna återkommer till i ett senare inlägg.

/Charlie Rydén, SEKAB

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera