Skip to main content

Anders Fredriksson ny chef för SEKAB-koncernen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 10:20 CET

SEKAB-koncernen har genomgått en omfattande omstrukturering som nu är genomförd. Tillförordnade koncernchef Björn Edström lämnar sitt uppdrag i april och efterträds av Anders Fredriksson, som på styrelsens uppdrag kommer att leda koncernen i dess nya form. Hans uppdrag blir att öka produktionen och skapa vinst i företagets kärnverksamheter.


Under det gångna året har SEKAB-koncernen genomgått stora förändringsprocesser. Arbetet leddes av tillförordnade koncernchefen Björn Edström, som nu träder tillbaka efter avslutat uppdrag. Ny koncernchef blir Anders Fredriksson, tidigare vd för SEKAB Biofuels & Chemicals.

Växande marknad för gröna kemikalier och biodrivmedel

Anders Fredrikssons huvuduppgift blir att öka lönsamheten i koncernens befintliga affärsområden, som efter omstruktureringen koncentrerats till gröna kemikalier och ED95, ett etanolbaserat biodrivmedel för tung transport.

– Etanolen har en viktig roll att spela för att minska de tunga transporternas beroende av fossila bränslen, säger Anders Fredriksson.

På kemikaliesidan är målet att nå högre produktionsvolymer, men även att hitta nya kemikalier att bygga vidare på.

– Marknadspotentialen för gröna kemikalier är enorm både i Sverige och internationellt. Den europeiska kemiindustrin har en möjlighet att produktdifferentiera sig mot konkurrenter genom att minska det fossila inslaget i produktionen. Detta kommer att efterfrågas mer och mer i allt från textilbehandlingar till tvättmedel och färger, säger Anders Fredriksson.

Kommersialisering av cellulosaetanol

SEKAB E-technology, koncernens andra ben, kommer närmast att arbeta för att kommersialisera den process som forskats fram inom företaget.

– Målet är nu en demonstrationsanläggning som bygger på tekniken vi har tagit fram i Etanolpiloten. Under det närmaste året ska vi hitta en form för hur den här anläggningen ska kunna förverkligas, säger Anders Fredriksson.

Enligt styrelseordförande Göran Gezelius tar Anders Fredriksson över rodret för koncernen under en mycket spännande period, med goda möjligheter till genombrott på flera håll. Samtidigt står han inför stora utmaningar.

– Björn Edström har genomfört en omfattande och dyrbar omstrukturering av SEKAB, men på ett lugnt och säkert sätt och med bibehållen framtidstro hos styrelse och anställda. Anders Fredrikssons uppdrag är tydligt, att utveckla de återstående affärsområdena i SEKAB så att de senast 2012 sammantaget har ett rörelseresultat på minst 100 MSEK. Det är en svår men inte omöjlig uppgift, säger styrelseordförande Göran Gezelius.

Göran Gezelius, Styrelseordförande SEKAB, tel. 070-569 85 05

SEKAB är en av Europas ledande etanolaktörer. Företaget producerar och distribuerar bioetanol som drivmedel och gröna kemikalieprodukter, samt utvecklar nästa generations etanolprocess baserad på cellulosa. Företagets uppgift är att skapa förutsättningar för och aktivt medverka till framtidens hållbara transporter med hjälp av långsiktigt hållbara biodrivmedel.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy