Skip to main content

Internationellt prestigeuppdrag till Sverige: Arkitektkontoret Semrén & Månsson sätter prägel på centrala Moskva

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 10:28 CEST

Nu står det klart att svenska arkitektkontoret Semrén & Månsson tagit hem ett prestigefyllt uppdrag i centrala Moskva. Ett bostadsområde på 150 000 kvadratmeter med sju höghus och ett flertal bostadskvarter kommer att utvecklas med byggstart redan under 2019. 

– Vi är mycket stolta och glada över vinsten, den visar att svensk arkitektur är på internationell frammarsch och en stark exportvara, säger Magnus Månsson, arkitekt och koncernchef på Semrén & Månsson.

Redan för drygt ett år sedan vann Semrén & Månsson den så kallade masterplantävlingen för det exklusiva bostadsområdet som ska byggas i centrala Moskva, alldeles intill Moskvafloden. Projektets 150 000 kvadratmeter – en yta motsvarande 20 fotbollsplaner – omfattar sju höghus, fyra bostadskvarter och ett småskaligt, exklusivt kvartersområde på flodens västra sida. Den nu aktuella arkitekturtävlingen fokuserade på gestaltningen av området. Här tog Semrén & Månsson hem samtliga tre deltävlingar i konkurrens mot välkända internationella arkitektkontor från Frankrike, USA och Singapore.

– Byggherren har mycket höga ambitioner med projektet och eftersträvar en internationell prägel med hög arkitektonisk nivå för hela området. Att vara en del av utvecklingen i en så central del av Moskva är ett stort ansvar och en fantastisk möjlighet för svensk arkitektur, säger Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson.


– Det är oerhört glädjande att svensk traditionell varuexport nu breddas med alltmer omfattande tjänsteexport också. Just på arkitektområdet har Sverige stolta och långvariga traditioner i Ryssland. Ett exempel är det anrika Hotel Astoria i S:t Petersburg från början på förra seklet, som ritades av den svenske arkitekten Fredrik (Fjodor) Lidvall, säger Heinz Sjögren, VD i Svensk-Ryska Handelskammaren.

Det nya bostadsområdet kommer att bli ett nytt landmärke för staden då det står färdigt, och byggstart förväntas redan under 2019. En uppskattad del i det vinnande tävlingsbidraget var utgångspunkten att ha människan i fokus redan i designprocessen.

En utvecklad arkitektroll

– Vi ser att arkitektur bör addera fler värden utöver vacker form. Det är viktigt att den också bidrar till en stad som människor trivs i, det är först då vi får levande samhällen. Skalorna måste vara anpassade till det mänskliga perspektivet, säger Maria Broman, arkitekt och vd för Semrén & Månssons internationella verksamhet.

Semrén & Månsson har varit verksamma i Ryssland i sju år och genomfört sjukhus- och bostadsprojekt över hela landet. Idag är kontoret representerat i både Moskva och St. Petersburg med 50 medarbetare som inkluderar arkitekter, ingenjörer och konstruktörer.

- I Ryssland tar vi en generalkonsultroll i projekten. Ett arbetssätt som innebär att vi tar ansvar hela vägen från projekteringsskedet till byggnation, vilket skapar en trygghet hos beställaren att visionen faktiskt kommer att realiseras. Den här utvecklade arkitektrollen är något jag hoppas och tror kan vara något för Sverige att ta efter, säger Maria Broman.

För mer information, kontakta Magnus Månsson, arkitekt, adjungerad professor och koncernchef Semrén & Månsson: magnus.mansson@semren-mansson.sealt. 031-743 02 00

ARKITEKTUR – AFFÄRSFÖRSTÅELSE – DIGITALISERING

Semrén & Månsson är arkitekter som tar ett helhetsgrepp kring din affär. Vi kombinerar gestaltningsförmåga med digitala lösningar för att skapa långsiktigt hållbara värden. Kontoret har 50 års erfarenhet av stadsplanering, byggnadsutformning, inrednings- och produktdesign, med 250 medarbetare fördelade på kontor i Sverige, Ryssland och Polen. I koncernen ingår dotterbolagen Zynka Visual och Zynka BIM som arbetar med 3D-visualisering och BIM-projektering genom hela byggprocessen.