Skip to main content

​Magnus Månsson omvald till ordförande för Byggande Arkitekter

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 13:40 CEST

Intresset bland Sveriges arkitekter för att bygga i egen regi ökar snabbt och allt fler söker sig till föreningen Byggande Arkitekter. Antalet medlemsföretag har ökat från 9 till 35 arkitektkontor på bara några år. Magnus Månsson, koncern-vd på Semrén & Månsson blev nyligen omvald till ordförande för ytterligare två år. Han ser föreningen som en viktig del i en förflyttning av arkitektrollen.

Byggande Arkitekter är Sveriges första och enda förening för arkitektkontor med intresse för att stärka arkitektens roll i planerings- och byggprocessen genom att själva eller i partnerskap med andra genomföra byggprojekt.

– Det är mycket hedrande att bli omvald som ordförande och fortsätta att utveckla Byggande Arkitekter. Det svenska byggandet står inför en rad utmaningar och det är kanske viktigare än någonsin med arkitekter som vill och vågar att större ansvar, säger Magnus Månsson.

En god arkitekt ser alltid till helheten. Så har Magnus Månsson alltid resonerat. Det är först när form, teknik och ekonomi går hand i hand som verkligt god arkitektur uppstår och långsiktigt hållbara värden adderas – till staden, människorna som lever i den och samhället i stort. När arkitekterna kompletterar sin kärnverksamhet med att vara byggherre får de viktiga erfarenheter som deras övriga uppdragsgivare kan dra nytta av.

– Tidigare hade arkitekter ett helhetsperspektiv, som vi önskar att återta. Tittar vi på andra länder i Europa, det räcker med att gå till Danmark, så jobbar våra kollegor helt annorlunda. Där får de ta ett mycket större ansvar vilket är till gagn för alla parter i en byggprocess.

Vid föreningens stämma omvaldes även de ordinarie styrelserepresentanterna Staffan Schartner, Omniplan samt Joakim Uebel, Sandellsandberg arkitekter för en ny tvåårsperiod. Till ny suppleant valdes Maja Ivarsson, VD i Okidoki arkitekter AB.


Fakta Byggande Arkitekter
Föreningen Byggande Arkitekter bildades i mars 2015. Arkitektföretag som har byggt eller bygger i egen regi kan vara ordinarie medlemmar i föreningen. Det som förenar medlemsföretagen är en vilja till att ta en mer aktiv roll i ett bättre samhällsbyggande och en strävan att tydligt etablera arkitektur som ett väsentligt kvalitetsbegrepp, inte minst i det svenska bostadsbyggandet.

Semrén & Månsson arbetar utifrån den fasta övertygelsen att god arkitektur är lönsam och att moderna hus är tidståliga, hälsosamma och ger betraktaren en känslomässig upplevelse. Med över 40 års erfarenhet av stadsplanering, byggnadsutformning, inrednings- och produktdesign deltar vi i utvecklingen av modern samtidsarkitektur i olika delar av världen.