Skip to main content

Semrén & Månsson är med och skapar framtidens bostäder på KTH Live-In Lab

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 06:05 CEST

KTH Live-In Lab bild av Semrén & Månsson

KTH Live-In Lab är mer än 305 studentlägenheter, det är en unik möjlighet att testa och utveckla framtidens boendemiljöer, menar arkitekterna för projektet, på Semrén & Månsson. Idag genomförs den första gjutningen av kv. Forskningen på KTH Campus. På plats är ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson som förevigar ögonblicket med ett handavtryck i betongen.

KTH Live-In Lab är en testbädd i en verklig miljö för utveckling och innovation inom boendesektorn. KTH Live-In Lab är ett labb, tre byggnader, och även hem för över 300 studenter. Studentlägenheterna ägs av Einar Mattsson Fastighets AB och kommer förses med det senaste inom resurseffektiv teknik vilket möjliggör studier av system, teknik, livsstil och beteenden.

Dessutom skapas ett flexibelt labb i fullskala på ca 300 kvm, där studenter kommer att leva och bo. Dessa bostäder byggs om varje år för att möjliggöra tester av nya boendeformer och innovativ teknik. 

– Det känns fantastiskt att delta i ett projekt som verkligen tar tag i frågan om hur vi ska leva och bo i framtiden. Här kommer vi ha möjlighet att testa nya innovationer i en verklig boendemiljö i många år framöver, säger Linda Teng, projektledande arkitekt på Semrén & Månsson.

Ett uttryckligt mål med KTH Live-In Lab är att minimera tiden från innovation till implementering och på så sätt kunna bidra till att fler och bättre bostäder kan byggas snabbare. 

– Våra lagar och regler har inte hängt med i de explosionsartade tekniska landvinningar som skett och sker i alla branscher. Om vi fullt ut kan nyttja den senaste tekniken kan vi skapa bättre boendemiljöer och dessutom påverka hur vi bygger våra bostäder i framtiden, säger Jonas Anund Vogel, projektledare för KTH Live-In Lab.

Semrén & Månsson är förutom arkitekter även projekteringsledare och samarbetspartner i utvecklandet av KTH Live-In Labs affärsmodell och tillhörande utbildningsverksamhet. Vilket ligger i linje med Semrén & Månssons filosofi.

– Projektet ligger helt rätt i tiden och placeringen på KTH är lika rätt den. Bättre förutsättningar för att utveckla innovativa idéer till konkreta lösningar än i KTH Live-In Lab går nog knappast att uppnå. Vi kommer därför, utöver vår roll som arkitekt, arbeta vidare för att utveckla samarbetet mellan utbildning, akademi och näringsliv inom ramen för KTH Live-In Lab, säger Linda Teng.

Lena Fagle, studiochef på Semrén & Månssons Stockholmskontor, håller med.

– Vi är heltänkare. Det innebär att vi alltid försöker nå full potential i alla projekt genom att beakta alla delar. Hur vi ska bo i framtiden kräver och förtjänar ett likadant tänk. Det är en stor ära att vara en del av KTH Live-In Lab och applicera och utveckla vårt synsätt här.


Fakta:
KTH Live-In Lab är ett samarbete mellan KTH och Einar Mattsson, där Semrén & Månsson är arkitekter och en av åtta samarbetspartner för utvecklandet av labbet. Projektet har stöttas med cirka fem miljoner kronor av Vinnova för att skapa samarbetsstrukturer och affärsmodeller kopplade till KTH Live-In Lab - en testbädd för innovativa miljötekniska produkter och tjänster inom boende- och byggsektorn, som nu byggs på KTH Campus, Valhallavägen. Inflyttning sker från hösten 2017.

Mer info om projektet finns på www.liveinlab.kth.se

Semrén & Månsson arbetar utifrån den fasta övertygelsen att god arkitektur är lönsam och att moderna hus är tidståliga, hälsosamma och ger betraktaren en känslomässig upplevelse. Med över 40 års erfarenhet av stadsplanering, byggnadsutformning, inrednings- och produktdesign deltar vi i utvecklingen av modern samtidsarkitektur i olika delar av världen.