Skip to main content

Många vill skydda sina varumärken

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 17:13 CEST

Antalet varumärkesansökningar från svenska företag ökade med 28 procent senaste tremånadersperioden, vilket kan ses som ett tecken på konjunkturuppgång. Under motsvarande period ökar både design- och patentansökningarna svagt. Den långsiktiga utvecklingen av patentansökningar är fortsatt positiv och lågkonjunkturen har ännu inte satt några synliga spår i statistiken. Detta visar de nya siffrorna från Sepaf Innovation Index.

Sepaf Innovation Index, som tagits fram av Sepaf, Sveriges Patentbyråers Förening, visar den senaste statistiken vad gäller ansökningar om patent, design- och varumärkesskydd bland svenska företag. Siffrorna visar hur pass aktiva svenska företag är att söka skydd, både i Sverige och internationellt på kort och lång sikt.

Ansökningar om varumärkesskydd ligger fortfarande högt – under perioden juni-augusti gjordes totalt 525 ansökningar, jämfört med 409 under motsvarande period förra året, en ökning med 28 procent.

Ansökningarna för patent, varumärken och design görs dock fortfarande i stor utsträckning internationellt.

­­– Vi ser ännu inga tecken på att konjunkturnedgången satt några spår i patentstatistiken. Vi vet dock av erfarenhet att just patentansökningar ligger sent i konjunkturcyklerna – det beror på att grunden för en patentansökan ligger i framgångsrik forskning och utveckling. Om man ökar eller minskar satsningen på F&U får det genomslag först när projekten har genomförts. När det gäller patentstatistiken ska man alltså vara särskilt försiktig med bedömningarna eftersom det finns en eftersläpning i statistiken, säger Peter Friedrichsen, VD, Bergenstråhle & Lindvall AB och företrädare för Sepaf.

För mer information:
Peter Friedrichsen, vd Bergenstråhle & Lindvall AB, Telefon: 08-505 657 88, 070-55 66 761,
E-post: peter.friedrichsen@bergenstrahle.se

Pressbild Peter Friedrichsen:
http://bit.ly/ZA6zd

Fakta om Sepaf Innovation Index

Sepaf Innovation Index, SII, är en ny barometer som visar hur aktiva svenska företag är att söka patent-, design- och varumärkesskydd, både i Sverige och internationellt. SII ger en helhetsbild som tidigare inte varit tillgänglig. Då svenska företag i allt högre grad arbetar med immaterialrätt internationellt är helhetsbilden mer relevant om man med informationen vill spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv. Avsikten är att det ska vara en hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.

Index jämför de senaste 12 månaderna med basåret 2007. Trenden visar de senaste tre månaderna jämfört med samma månader ett år tidigare.

Om Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.