Skip to main content

Medlem utesluts efter brott mot Sepafs regelverk om etik och god yrkessed

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 15:26 CEST

Vid Sepafs föreningsstämma den 22 oktober fattades beslut att utesluta Albihns Zacco som medlem i branschföreningen Sepaf. Detta då de anses ha brutit mot Sepafs regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer, samt underlåtit att följa branschföreningens rekommenderade anvisning. Uteslutningen träder i kraft omgående.

– En majoritet av stämman röstade för en uteslutning då vi menar att överträdelser av branschföreningens regler om etik och god yrkessed är viktiga att tydligt ta ställning mot. Det är angeläget inte minst för att upprätthålla våra kunders förtroende för branschen. En sådan här situation är mycket ovanlig, säger Magnus Hallin, ordförande i Sepaf.

Bakgrunden härrör från den tvist som uppstått mellan företagen Mars och Kraft där Albihns och Zacco, innan samgåendet och bildandet av Albihns Zacco i juli 2009, företrätt Mars och Kraft i respektive bolag. I och med att Zacco förvärvade Albihns avsade sig Albihns ombudskapet för Mars.

I september 2009 lämnade Kraft in flera stämningar mot Mars, med Zacco som ombud. Efter en anmälan från Mars beslutade Sepafs styrelse att utfärda en varning till Albihns Zacco för brott mot Sepafs regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer.

Albihns Zacco valde att fortsatt företräda Kraft trots varningen. Den 26 maj 2010 gav Sepafs styrelse den interna etikkommittén i uppdrag att åter pröva ärendet. Kommittén skrev i sitt utlåtande den 23 juni 2010 att: "Zacco Sweden är i fortsatt konflikt med Sepafs vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer genom att trots en utfärdad varning hantera tvisteärenden för en första part mot en andra, där såväl den första parten som den andra parten har varit klient till de fusionerade bolagen i Albihns Zacco, vilka tvisteärenden etablerades i direkt anslutning till eller under pågående sammangående av Albihns och Zacco."

Kommittén skriver vidare att "blotta misstanken att klientinformation kan tänkas påverka ombudets agerande räcker för att ombudet skall diskvalificera sig från möjligheten att acceptera eller fortsatt driva ett uppdrag som riktar sig mot en tidigare uppdragsgivare.”

Den 30 juni skriver styrelsen till Albihns Zacco att de kommer utesluta patentbyrån som medlem om de inte vidtar rekommenderade anvisningar innan den 1 augusti 2010. Eftersom Albihns Zacco inte vidtagit några åtgärder i enlighet med Sepafs rekommenderade anvisningar fattade styrelsen beslut om att utesluta Albihns Zacco som medlem.

Den 10 september överklagar Albihns Zacco styrelsens beslut vilket innebär att det slutliga beslutet hänskjuts till föreningsstämman den 22 oktober. På stämman fattades beslutet att uteslutningen verkställs med omedelbar verkan.

För mer information:
Magnus Hallin, ordförande i Sepaf, vd Awapatent
Telefon: 040-98 51 00, 070-943 78 22
E-post: magnus.hallin@awapatent.com

Pressbild Magnus Hallin:
https://dl.dropbox.com/u/653690/Magnus_Hallin_h%C3%B6guppl%C3%B6st.tif

Om Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område.

  

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy