Skip to main content

Svenska företag ökar sina investeringar i patent

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:19 CEST

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2009-04-21


Patentbarometern visar:
Företagare optimister trots ekonomisk snålblåst

Svenska företag ökar sina investeringar i patent, visar färsk statistik från den 17 april.

I den ekonomiska oron väljer svenska företag att både bromsa och gasa. Offensiven och framtidstron ligger bland annat i att satsa på långsiktiga investeringar i viktiga framtidsmarknader, som till exempel i patent. Det kan utläsas i Sepaf Innovation Index, den patent¬baro¬meter som tagits fram av Sveriges Patentbyråers Förening, Sepaf. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är att söka patent, design- och varumärkesskydd, både i Sverige och internationellt.

- Krisen och snålblåsten till trots: svenska företag bidar sin tid och försöker positionera sig inför den vändning som förr eller senare kommer. Vårt nya innovationsindex visar att de ökar sina långsiktiga investeringar i patenträttigheter på viktiga framtidsmarknader. Indexet har ökat för varje månad under de senaste sex månaderna och det sker både i Sverige och internationellt, säger Anders Ekman, ordförande i Sepaf.

Innovation Index för patent har stadigt ökat från 109 till 119 från oktober förra året till nu. För varumärken är index fortsatt starkt, 124, i jämförelse med basåret 2007. För design är index 99, ungefär i samma nivå som basåret 2007. Trenden, som visar de senaste tre månaderna jämfört med samma månader ett år tidigare, är också positiv för patent - hela 14 procent. Varumärken och Design däremot visar en negativ trend.

Fakta om Sepaf Innovation Index
Sepaf Innovation Index, SII, är en ny barometer som visar hur aktiva svenska företag är att söka patent, design- och varumärkesskydd, både i Sverige och internationellt. SII ger en helhetsbild som tidigare inte varit tillgänglig. Då svenska företag i allt högre grad arbetar med immaterialrätt internationellt är helhetsbilden mer relevant om man med informationen vill spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv.

Avsikten är att det ska vara en hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.
Index jämför de senaste 12 månaderna med basåret 2007. Trenden visar de senaste tre månaderna jämfört med samma månader ett år tidigare.

Hela det nya statistiska underlaget är tillgängligt på Sepafs hemsida: www.sepaf.se

För mer information:
Anders Ekman, ordförande, Sepaf, telefon: 08-429 1017, mobil: 070-776 13 56,
e-post: anders.ekman@brann.se
Peter Friedrichsen, styrelseledamot, SEPAF, telefon: 08-505 657 88, mobil: 0705-56 67 61,
e-post: peter.friedrichsen@bergenstrahle.se

Om Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område. Ordförande för Sepaf är Anders Ekman.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.