Skip to main content

Serafim Fastigheter förvärvar utvecklingsfastigheter

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2018 15:00 CET

Volymskiss för 80 st smålägenheter i Täby, ritad av Megaron Arkitekter

Serafim Fastigheter utökar projektportföljen med råmark i Vallentuna i anslutning till Lindholmens Station.
Här har kommunen långt gångna planer på förtätning av bostäder genom både flerbostadshus och småhus.

Bolaget har även tecknat ett optionsavtal om förvärv av en kontorsfastighet i Täby.

- Idag är det oerhört viktigt att förvärva projekt till rätt pris och i rätt lägen. Efterfrågan på bostäder i Storstockholm kommer över tid alltid att finnas i bra lägen och från normalinkomsttagaren.

- I projektet i Vallentuna bedömer vi möjligheten att utveckla ca 45-50 enheter, främst flerbostadshus.

- I Täby har vi hittat ett spännande läge för instegslägenheter, dvs för förstagångsköparen. Här avser vi att  utveckla en byggrätt som medger ca 80 st smålägenheter samt lokaler i delar av bottenvåningen, säger VD Rickard Jacobsson.

Megaron Arkitekter har varit delaktiga i konceptualiseringen av bostadsprojektet.

- Vi tycker det är extra roligt att få vara med och utveckla Täbys stadsbild och anpassa bostadsprodukten till både omgivande bostäder men även målgruppen unga vuxna, berättar ansvarig arkitekt Jakob Högberg på Megaron Arkitekter

Serafim Fastigheter utvecklar bostäder i Stockholms Län. Bolaget förvärvar råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder för normalinkomsttagaren.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda med ett tydligt fokus på tillväxt och långsiktighet.